Všeobecné vzdelávanie zohráva v životoch mladých ľudí čoraz menšiu dôležitosť. V ukončení druhého stupňa vysokoškolského vzdelania nevidia zmysel či pridanú hodnotu. Dosiahnutý titul zdobiaci meno nie je dnes primárnym cieľom.

Pretože osnovy štúdia nenapĺňajú očakávania študentov a v praxi sú čoraz ťažšie aplikovateľné, význam mimoškolského vzdelávania významne rastie. Tento fakt podporuje nielen flexibilita a agilný prístup mimoškolských vzdelávacích organizácií, kde je možné sa vzdelávať podľa vlastných preferencií, časových možností, vlastného tempa, ale častokrát aj vidina získania medzinárodne uznávanej certifikácie.

Avšak aj v mimoškolskom vzdelávaní je veľmi dôležité vybrať si správnu oblasť a venovať jej dostatočné množstvo času. Na trhu je dnes veľké množstvo príležitostí, ktorých vízia a prezentovaný prínos pre jednotlivca či spoločnosť vyzerá naozaj dobre. Realita je obvykle ale úplne odlišná.  

Pri výbere vzdelávania si preto odpovedzte na pár otázok:

  1. Čo chcete vzdelávaním/ kurzom dosiahnuť?
  2. Je pre vás dôležitý medzinárodný certifikát?
  3. Akú úroveň znalostí a vedomostí od lektora očakávate?
  4. Koľko času a peňazí ste ochotní investovať?
  5. Máte správneho partnera vo vzdelávaní?

Keď chcete vo vzdelávaní niečo dosiahnuť, tak bežíte maratón a pozeráte ďaleko pred seba. Máte natrénovanú výdrž, dokonalú techniku a odolnosť. A dokážete si správne vybrať. Pretože správne vybrané školenie vám má uľahčiť život, zjednodušiť prácu a zvýšiť efektivitu. Je tiež dôležité si uvedomiť, že samotným školením vaše vzdelávanie nekončí, ale naopak začína. Zabudnite na to, že po absolvovaní napríklad 5-dňového školenia programátora sa z vás stane celosvetovo uznávaný programátor. A využitím akýchkoľvek skratiek v procese vzdelávania sa môžete dostať do problémov, zbytočne sa diskvalifikujete a oberiete o čas, peniaze a energiu. A niekedy jednou chybou človek stratí viac, ako si vedel predstaviť.

Certifikované školenia v oblasti IT majú prevažne rýchlu návratnosť vstupných investícií. Zaistiť vám môžu zaujímavejšiu pracovnú náplň, zvýšenie mzdy alebo kariérnu zmenu. Je potrebné sa usilovať o to školenie, ktoré je vhodné k vašim profesionálnym cieľom a zároveň za ním stojí uznávaná certifikačná autorita, ktorá je garanciou kvality.

Zvládnutie certifikačných skúšok slúži predovšetkým ako ukazovateľ vašich znalostí, ktoré boli overené a potvrdené. Ak chcete zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce, ide o jednu z najlepších ciest ako k tomu prispieť. Už totiž nie je výhradou medzinárodných spoločností, že vyžadujú od svojich zamestnancov potvrdenie získaných znalostí. Certifikácie dnes už nie sú len výsadou manažérskych pozícií, sú určené aj pre začiatočníkov, ktorí do daných oblastí ešte len prenikajú a snažia sa zorientovať. 

Úroveň znalostí a vedomostí, ktorú očakávate od lektora je dôležitá nielen v prípade, keď ste sa rozhodli absolvovať certifikačnú skúšku, ale tiež v prípade, keď riešite pracovnú úlohu, ktorá si vyžaduje dobrú radu a skúsenosti z praxe. Veríme, že väčšina ľudí preferuje radu od profíka, ktorý danej téme rozumie ako od laika, ktorý síce zvládne teóriu, ale v praxi je často nepoužiteľný.

Áno, odborné vzdelávanie je investícia. Časová aj finančná. Ak sa chcete odborne posunúť a niečo získať (lepšiu pracovnú pozíciu, certifikát, prestíž, uznanie,…) musíte do seba investovať. Kvalitné vzdelávanie nie je lacná záležitosť a už vôbec nie zadarmo.

Klaďte dôraz na výber správneho partnera vo vzdelávaní. Overte si, či vzdelávací partner ponúka autorizované alebo neautorizované školenia. Rovnaký názov školenia nemusí znamenať rovnaký benefit, pretože každý detail dokáže kvalitu školenia významne ovplyvniť. Ak dokonca objavíte školenia, ktoré sa vám zdajú rovnaké, ale cenový rozdiel je výrazný, tak spozornite ešte viac. Rozhodnutie iba na základe ceny sa vám nemusí vyplatiť.

EDU Trainings sa špecializuje na vzdelávanie IT profesionálov. Žiadne ľahké riešenia. Výhradne oficiálne, autorizované školenia a certifikácie, často špecificky upravené podľa požiadaviek klienta. Naši experti z praxe s výbornou teoretickou základňou sú zárukou kvality, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Naše portfólio technických kurzov zároveň dopĺňa ponuka soft skills (kurzov mäkkých zručností), čo je ideálna kombinácia pre každého.

Článok je pripravený v spolupráci s EDU Trainings.

Prečítajte si aj:

Značky:

Nechajte nám správu