Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) je modernou inštitúciou s už 60-ročnou tradíciou vysokoškolského vzdelávania. Univerzita sa neustále snaží o modernizáciu svojich priestorov, technického, technologického i prístrojového vybavenia.

Firma Hewlett Packard Enterprise (HPE) je nadnárodnou spoločnosťou so sídlom a koreňmi v USA. Míľnikom posledných rokov bol vznik súčasnej spoločnosti rozdelením pôvodnej Hewlett-Packard na Hewlett Packard Enterprise a HP Inc. Je popredným dodávateľom IT infraštruktúry, podpory, konzultačných služieb a finančných služieb a svojim zákazníkom dodáva inovatívne riešenia prinášajúce technologické novinky a pridanú hodnotu ich podnikaniu. Aruba tvorí v súčasnosti divíziu sieťových riešení HPE, ktorá je považovaná za jedného z hlavných technologických lídrov v oblasti bezdrôtových a drôtových sietí, autentizácie, autorizácie a analýzy správania sa zariadení a používateľov z hľadiska sieťovej a dátovej bezpečnosti.

RNDr. Ján Skalka, PhD., vedúci Katedry informatiky Fakulty prírodných vied UKF objasnil, prečo sa univerzita rozhodla investovať do vylepšenia sieťovej technológie. „Bezdrôtové pripojenie je v súčasnosti štandardom, a hoci sme pred asi 7 rokmi vybudovali základy bezdrôtovej siete, prestala byť vyhovujúca. Jednak z dôvodu technického zastarania a jednak z dôvodu veľmi komplikovanej komunikácie medzi výrobcom, distribútorom, dodávateľom a UKF a prakticky nemožnosti servisovať zariadenia,“ argumentuje RNDr. Skalka.

„Problémy, ktoré nám spôsobovalo zablokovanie access pointov niektorými typmi zariadení a časté zahltenie pásma malým počtom pripojených zariadení, napokon rozhodli v prospech komplexného riešenia,“ vraví RNDr. Ján Skalka.

Problémom podľa neho bolo aj neúplné pokrytie miestností. Rozmiestnenie nových prístupových bodov (AP) je v spolupráci s HPE navrhované exaktne – zmeria sa dostupnosť signálu na všetkých miestach v budove a umiestnenie AP sa navrhne tak, aby bol signál bezproblémovo dostupný.

Najvýhodnejšie od Hewlett Packard Enterprise

„So sieťovými prvkami HPE máme dlhodobo vynikajúce skúsenosti, máme na nich postavenú sieťovú infraštruktúru. Riešenie, ktoré HPE ponúka, súčasne s podporou pri návrhu siete, a v neposlednom rade aj cenou, bolo pre nás jednoznačne najvýhodnejšie,“ objasňuje RNDr. Skalka.

Technológia Aruba umožňuje správu zariadení z jedného miesta a automaticky identifikuje chyby alebo problémy, pokiaľ nejaké nastanú a je vo väčšine prípadov schopná tieto aj automaticky sama riešiť. Vysokú efektivitu riešenia vyzdvihuje fakt, že momentálna vyťaženosť prístupových bodov siete UKF je menej ako 20 %. Topológia celého riešenia umožňuje veľmi jednoduché rozširovanie siete za použitia v súčasnosti nainštalovanej logickej základne, čím je celá inštalácia dobre pripravená čeliť výzvam v podobe neustále sa zvyšujúceho dopytu po mobilnej komunikácii, objeme prenesených dát či počtu súčasne pripojených zariadení.

Aj preto si Aruba ako jednu zo svojich hlavných úloh určila schopnosť ponúknuť svojim klientom sieť, ktorá je navrhnutá práve do zložitých prostredí s veľkými nárokmi používateľov. Základom je automatická optimalizácia sieťových nastavení a procesov, ktorá veľkou časťou prispieva k bezproblémovému chodu siete a spokojnosti jej používateľov. Sú to teda práve používatelia, ktorým sa sieť samočinne prispôsobí na základe informácií o práve využívanej šírke pásma, požiadavkách jednotlivých spojení a používaných aplikácií, ktoré je prípadne potrebné priorizovať.

Poskytuje nové riešenie viac možností na ochranu používateľov a citlivých údajov?

V dnešnej dobe sú študenti zvyknutí väčšinu svojich vecí riešiť priamo z ich mobilných zariadení. Medzi často využívané aplikácie patria interné systémy univerzity, ale aj pristupovanie k osobným záznamom študentov a využívanie aplikácií pracujúcich s citlivými informáciami. Preto je na prístupovú bezpečnosť kladený veľký dôraz a každé možné riziko musí byť ošetrené. V prípade incidentu je naň administrátor rýchlo upozornený a dokáže ihneď disponovať tými správnymi nástrojmi na zamedzenie škôd. Toto platí aj pre prenos dát ako takých, ktoré sú šifrované za použitia najnovších protokolov, pričom ale sieť naďalej ostáva používateľsky priateľská.

Študenti si sieť pochvaľujú

Študenti, bývajúci v Študentskom domove Zobor, si novú sieť pochvaľujú. Ako nám povedal druhák magisterského štúdia z Filozofickej fakulty Bc. Štefan Mikla, novinku pocítil hneď po príchode na internát. „V podstate som si to všimol hneď, keď som sa pripojil na Wi-Fi sieť. Zobrazila sa mi sieť s dobrým signálom. Predchádzajúca sieť bola slabšia a dochádzalo k výpadkom. Súčasná sieť funguje úplne bez problémov, je stabilná a poskytuje silné pripojenie,“ chváli výhody novej siete Štefan.
Na sieti najviac využíva Akademický informačný systém, knižničný systém, objednávanie obedov, ale takisto aj Youtube.

Mgr. Viktória Kyselová, doktorandka na Pedagogickej fakulte UKF, je s novým riešením takisto spokojná. Keďže býva v študentskom domove už šiesty rok, môže objektívne porovnať. „Je to výrazná zmena oproti minulosti, som veľmi spokojná. Pripojenie je oveľa rýchlejšie. Ďalšia veľká výhoda je v tom, že bezdrôtový internet máme priamo na izbe, predtým bol káblový,“ vraví Viktória.
„Najviac cez Wi-Fi pristupujem na sociálne siete, kontrolujem si maily, chodím na Akademický informačný systém, Youtube a tiež na cestové poriadky.“

Text:
RNDr. Ján Skalka
Ing. Jana Černáková, PhD.
Pavel Chovanec
Miroslav Kalinovský
Daniel Domaniský

Značky:

Nechajte nám správu