Spoločne s novou identitou bol predstavený aj nový nadštandardný prístup T-Biznis Efekt.

V súčasnosti pôsobí na Slovensku viac než 320-tisíc firiem, ktoré aj vďaka Telekomu dennodenne využívajú k svojej práci tie najmodernejšie technológie. Telekom bude od marca všetky svoje firemné riešenia a služby združovať pod novou identitou T-Biznis.

Spojovacím prvkom bude T-Biznis Efekt, ktorý prinesie zjednotený prístup ponuky poskytovania hlasových, fixných a IT služieb vrátane nadštandardnej starostlivosti všetkým firemným zákazníkom s cieľom odbremeniť firmy od technologickej agendy a pomôcť im ako komplexný poskytovateľ IT služieb s rôznymi technologickými riešeniami.

T-Biznis Efekt chce ešte viac reflektovať na požiadavky firemných zákazníkov a zároveň im prinášať nové trendy, inovácie, ponúkať služby cielené na ich konkrétny typ podnikania, vzdelávať ich v oblasti digitalizácie a poskytovať prvotriednu starostlivosť.

Slovak Telekom nepatrí v IT sektore medzi začiatočníkov. Za posledných 10 rokov sa vypracoval na slovenského lídra v oblasti dátových centier a cloudovej infraštruktúry. Patrí medzi popredných slovenských poskytovateľov manažovaných sieťových služieb (WAN, LAN, Wi-Fi, firewally), IT bezpečnosti, hybridného cloudu a infraštruktúry pre služby Internetu vecí.

Má za sebou stovky dodaných projektov pre firmy a organizácie každej veľkosti. Vďaka širokému portfóliu služieb takto T-Biznis dokáže z jedného miesta vyskladať ideálnu kombináciu potrebných IT riešení i súvisiacich telekomunikačných služieb.

T- Biznis Zdroj: Roman Kadlec / TOUCHIT
T- Biznis

T- Biznis Efekt adresuje tradičné i nové potreby slovenských firiem

Pri tvorbe stratégie pre T-Biznis Efekt sa vychádzalo aj z reprezentatívnych prieskumov, ktoré mapovali rôznorodé oblasti a potreby firemných zákazníkov.

V uplynulých rokoch narástol počet rôznych kybernetických hrozieb, čo vyplynulo aj z nedávneho exkluzívneho prieskumu na vzorke viac než tisícky dopytovaných slovenských spoločností, v ktorom spoločnosti potvrdili, že sa začali viac zaujímať o služby kybernetickej ochrany.

Okrem iného sa zvýšil záujem aj o modernizáciu do softvérovo definovaných firemných sietí (SD-WAN), rovnako aj o praktické využitie internetu vecí na kvalitnejšiu automatizáciu a robenie lepších rozhodnutí. Využívanie cloudových služieb sa stalo bežným štandardom. Cloudové služby aktívne využíva viac ako 40 % slovenských firiem. Narastajúcim trendom je využívanie hybridného cloudu a cloudových služieb od viacerých poskytovateľov.

Dáta však poukázali aj na stále nízku mieru využívania zabezpečeného vzdialeného prístupu do firemnej siete, ktorý využíva len necelých 21 % spoločností. Rovnako je tomu aj v prípade systematického zálohovania firemných dát, na ktoré sa spolieha iba 30 % oslovených spoločností.

T-Biznis sa na základe týchto zistení bude ešte viac zameriavať aj na vhodné adresovanie týchto potrieb a postupne prinášať ďalšie novinky v oblasti sieťových služieb, služieb kybernetickej bezpečnosti, hybridného cloudu vo forme komplexných riešení pre jednotlivé podnikateľské odvetvia s cieľom pomáhať im dosahovať ich biznisové ciele.

T- Biznis Zdroj: Roman Kadlec / TOUCHIT
T- Biznis

T-Biznis Efekt: Päť hlavných pilierov, ktoré definujú to najlepšie spojenie pre akýkoľvek biznis:

T-Biznis chce postaviť svoj úspech na piatich základných pilieroch. Uvádzame ich tak, ako ich komunikuje Telekom smerom k svojim zákazníkom:

Najlepšia sieť a infraštruktúra 

Vlastníme a prevádzkujeme špičkovú sieť a máme k dispozícii vyspelú IT technologickú infraštruktúru po celom Slovensku.

Špičkový IT hráč 

Opierame sa o viac než 30-ročné skúsenosti v telekomunikačnom a IT prostredí, ktoré vďaka certifikovaným lokálnym i zahraničným IT expertom pôsobiacich v 13 krajinách denne využívame pri návrhu tých najlepších technologických riešení pre svojich firemných zákazníkov.

Prvotriedna osobná starostlivosť 

Vážime si svojho zákazníka, chceme s ním budovať nadštandardný vzťah a snažíme sa vyriešiť akýkoľvek vzniknutý problém na prvý raz.

Adresovanie súčasných i budúcich potrieb

Poskytujeme komplexné IT riešenia a produkty v spolupráci so všetkými relevantnými IT partnermi pre konkrétne odvetvia. Proaktívne hľadáme riešenia, ktoré môžu pomôcť zlepšiť podmienky v akomkoľvek sektore.

Vzdelávanie a prekonávanie digitálnej bariéry 

Vieme, že zákazníci môžu byť vo svojim biznise úspešní len vtedy, keď budú mať konkurenčnú výhodu oproti ostatným. Prinášaním inšpirácií v oblasti IT riešení a zlepšením digitálnej gramotnosti im chceme pomôcť dosiahnuť ich ciele.

T-Biznis Efekt sa od 1. marca 2022 stane stabilnou súčasťou starostlivosti a nadštandardného prístupu, ktorý spoločne s novou identitou T-Biznis bude zastrešovať všetky služby a riešenia pre firemných zákazníkov Slovak Telekom.

Zdroj: Telekom

Nechajte nám správu