Mobilní operátori si už vysúťažili frekvencie pre 5G, oznámil to Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb („Regulačný úrad“).

Ten ukončil elektronickú aukciu na prideľovanie frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz, a zostatku frekvencií z frekvenčných pásiem 900 MHz a 1800 MHz. Takto si frekvencie rozdelili operátori na Slovensku:

Vo frekvenčnom pásme 700 MHz získala:
– spoločnosť Orange blok s veľkosťou 2 × 10 MHz (Aukčný blok 2 × A) (723 – 733 MHz / 778 – 788 MHz)
– spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. blok s veľkosťou 2 × 10 MHz (Aukčný blok 2 × A) (703 – 713 MHz / 758 – 768 MHz)
– spoločnosť Slovak Telekom blok s veľkosťou 2 × 10 MHz Aukčný blok (2 × A) (713 – 723 MHz / 768 – 778 MHz)
Vo frekvenčnom pásme 900 MHz získala blok s veľkosťou 2 × 4,2 MHz (Aukčný blok B) spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o.

Vo frekvenčnom pásme 1800 MHz získala:
– spoločnosť O2 Slovakia blok s veľkosťou 2 × 3 MHz (Aukčný blok C3) (1776,1 – 1779,1 MHz / 1871,1 – 1874,1 MHz)
– spoločnosť Slovak Telekom blok s veľkosťou 2 × 3 MHz (Aukčný blok C1) (1710,0 – 1710,1 MHz / 1805,0 – 1805,1 MHz a 1782,1 – 1785,0 MHz / 1877,1 – 1880,0 MHz)
– spoločnosť SWAN Mobile, a.s. blok s veľkosťou 2 × 3 MHz (Aukčný blok C2) (1779,1 – 1782,1 MHz / 1874,1 – 1877,1 MHz)

Základňová stanica 5G siete od O2 v Bratislave

Základňová stanica 5G siete od O2 v Bratislave

Vo výberovom konaní boli pridelené všetky ponúkané frekvenčné bloky.

„Výsledky výberového konania a prejavený záujem o dražené frekvencie potvrdzujú, že podmienky, ako aj samotný proces výberového konania boli nastavené správne. Tento fakt potvrdzuje aj skutočnosť, že v priebehu výberového konania, t. j. kvalifikačnej, aukčnej a priraďovacej fáze elektronickej aukcie sa nevyskytli žiadne problémy a celý proces prebehol úspešne. Čiastka, ktorú získal štát za ponúkané frekvencie takto naplnila naše očakávania“, uviedol predseda úradu Ivan Marták.

Predané frekvencie z pohľadu úradu zohrajú dôležitú úlohu pri budúcom budovaní nových 5G sietí, ako aj ďalšom technologickom rozvoji a inovácií mobilných komunikácií v Slovenskej republike.
Celková suma, ktorú štát získal za ponúkané frekvencie je vo výške 100 229 000 Eur.

Nechajte nám správu