Mobilní operátori si už vysúťažili frekvencie pre 5G, oznámil to Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb („Regulačný úrad“).

Ten ukončil elektronickú aukciu na prideľovanie frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz, a zostatku frekvencií z frekvenčných pásiem 900 MHz a 1800 MHz. Takto si frekvencie rozdelili operátori na Slovensku:

Vo frekvenčnom pásme 700 MHz získala:
– spoločnosť Orange blok s veľkosťou 2 × 10 MHz (Aukčný blok 2 × A) (723 – 733 MHz / 778 – 788 MHz)
– spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. blok s veľkosťou 2 × 10 MHz (Aukčný blok 2 × A) (703 – 713 MHz / 758 – 768 MHz)
– spoločnosť Slovak Telekom blok s veľkosťou 2 × 10 MHz Aukčný blok (2 × A) (713 – 723 MHz / 768 – 778 MHz)
Vo frekvenčnom pásme 900 MHz získala blok s veľkosťou 2 × 4,2 MHz (Aukčný blok B) spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o.

Vo frekvenčnom pásme 1800 MHz získala:
– spoločnosť O2 Slovakia blok s veľkosťou 2 × 3 MHz (Aukčný blok C3) (1776,1 – 1779,1 MHz / 1871,1 – 1874,1 MHz)
– spoločnosť Slovak Telekom blok s veľkosťou 2 × 3 MHz (Aukčný blok C1) (1710,0 – 1710,1 MHz / 1805,0 – 1805,1 MHz a 1782,1 – 1785,0 MHz / 1877,1 – 1880,0 MHz)
– spoločnosť SWAN Mobile, a.s. blok s veľkosťou 2 × 3 MHz (Aukčný blok C2) (1779,1 – 1782,1 MHz / 1874,1 – 1877,1 MHz)

Základňová stanica 5G siete od O2 v Bratislave

Základňová stanica 5G siete od O2 v Bratislave

Vo výberovom konaní boli pridelené všetky ponúkané frekvenčné bloky.

„Výsledky výberového konania a prejavený záujem o dražené frekvencie potvrdzujú, že podmienky, ako aj samotný proces výberového konania boli nastavené správne. Tento fakt potvrdzuje aj skutočnosť, že v priebehu výberového konania, t. j. kvalifikačnej, aukčnej a priraďovacej fáze elektronickej aukcie sa nevyskytli žiadne problémy a celý proces prebehol úspešne. Čiastka, ktorú získal štát za ponúkané frekvencie takto naplnila naše očakávania“, uviedol predseda úradu Ivan Marták.

Predané frekvencie z pohľadu úradu zohrajú dôležitú úlohu pri budúcom budovaní nových 5G sietí, ako aj ďalšom technologickom rozvoji a inovácií mobilných komunikácií v Slovenskej republike.
Celková suma, ktorú štát získal za ponúkané frekvencie je vo výške 100 229 000 Eur.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu