V poslednom čase sme absolvovali mnoho zaujímavých školení, prezentácií a konferencií. Chceme sa s vami podeliť o to najzaujímavejšie, čo sme si z nich odniesli a čo považujeme za prínosné aj pre vás.

Vysoký rast a produktivita

Priemerný hospodársky rast v Európskej únii bol minulý rok na úrovni 2,1 %. Slovensko s 3,5 % rastom dosiahlo lepší výsledok nielen ako EÚ, ale aj ako náš najbližší sused, Česká republika (3,2 %).

Pozitíva má Slovensko v porovnaní s EÚ hlavne v nízkej nezamestnanosti a dlhom pracovnom čase. Negatívom je však nízka produktivita práce.

Pokiaľ chcú mať zamestnanci vyššie platy, jediná možnosť je zvýšenie produktivity ich práce. To sa dá dosiahnuť viacerými spôsobmi: zefektívnenie procesov a ich digitalizácia, zvýšenie výkonnosti zamestnancov vďaka správnej motivácii a povzbudzovanie pri tvorbe hodnôt. Mnohokrát stačí neznižovať chuť do práce kolegom a podriadeným, nechávať priestor na inovácie, ako aj chváliť a vyjadriť uznanie za dobrú prácu.

Faktory produktivity sa musia implementovať už vo vzdelávacom systéme, v digitalizácii celej spoločnosti. Deje sa to pomocou tvorby efektívnych procesov a podporou možnosti vzniku inovácií.

Nahradia nás roboti?

Vďaka prieskumu sa zistilo, že 52 % ľudských činností sa dá v najbližších rokoch nahradiť technológiami bez ľudí. Je to najväčšie riziko a zároveň výzva pre blízku budúcnosť. Vo vyspelých krajinách je cena ľudskej práce vyššia a viac sa oplatí pre firmy investovať do digitalizácie, než v rozvojových krajinách.

Napríklad v Českej republike bude do 10 rokov 1,5 milióna ľudí ohrozených postupom digitalizácie. Treba zvýšiť úroveň digitálnych znalostí strednej generácie. Tá je digitalizáciou najviac ohrozená.

V 35 štátoch, ktoré sú v OECD je až 40 % ľudí zamestnaných v malých spoločnostiach, čo je veľmi vysoké číslo a podstatná sila ekonomiky.

Štát a jeho postavenie v digitalizácii

V ČR je až 40 % ľudí zamestnaných v štátnej správe. Pritom digitalizácia štátnej správy je veľmi problematická. Definovalo sa až 800 služieb/procesov, ktoré štát ponúka a každú je potrebné čo najskôr digitalizovať. Mnohé sa pritom prekrývajú a dali by sa spojiť s inými. Byrokracia je často brzdou rastu ekonomiky.

Je veľmi dôležité, aby digitalizácia spoločnosti mala v prvom rade zmysel a následne môžeme šetriť náklady a zamerať sa na efektivitu. To súvisí s tendrami, kde výber inovácie a digitálnych riešení orientovaných na najnižšiu cenu je kontraproduktívny. Štát je motivovaný nerobiť chybu a nie nachádzať najlepšie riešenia.

Štát má monopol na násilie (polícia, armáda, prokuratúra, súdy…) a svoje dane si vždy vydobyje. Veľké riziko podnikania a inovácií je regulácia zo strany štátu. Firmy na to reagujú tým, že trendom sa stala mobilita firiem v rámci podnikania. Firmy nemajú problém presťahovať sa kvôli lepším podmienkam do iného štátu, alebo aspoň využívať služby a zamestnancov v iných štátoch. Napríklad, sídlo spoločnosti je v Dubline a virtuálne sekretárky sú vo Varšave.

Digitalizácia je nezastaviteľná a vezie sa na vlne nových inovácií. Tie dnes hýbu svetom a za posledné roky vzniklo veľké množstvo povolaní, ktoré pred 10 rokmi neboli. Tento trend bude pokračovať a musíme byť naň pripravení.

Milan Markovič, Leader Effectix Slovensko

Zdroje:
www.mckinsey.com

Značky:

Nechajte nám správu