Spoločnosť Ricoh predstavuje systémového integrátora, pričom v súčasnosti ponúka firmám a inštitúciám komplexné riešenie návratu do „nového normálu“ v súvislosti s opatreniami proti šíreniu choroby COVID-19. Podstatné je, že toto riešenie dokáže Ricoh poskytnúť komplexne, a to pre viaceré typy zákazníkov.

Tri partnerské riešenia

  • Kontrola vstupu zamestnancov s meraním teploty a kontrolou nasadenia rúška
  • Správa pracovného miesta pre menšie spoločnosti
  • Správa pracovného miesta pre väčšie spoločnosti

Kontrola vstupu

Partnerom pre Ricoh je v tejto oblasti firma Rexonix, ktorá zabezpečuje skenovanie zamestnancov a návštevníkov prichádzajúcich do zamestnania. Ľudia sú pritom skenovaní termokamerou značky HIKVISION, plus je tu možnosť aj rozpoznania a identifikácie osoby, a to vrátane kontroly nasadenia ochranného rúška. V ponuke sú ucelené balíky na tento účel, ale vybrať sa dá z celého portfólia riešení od HIKVISON podľa konkrétnych požiadaviek.

Kontrola telesnej teploty a nasadenia rúška

Kontrola telesnej teploty a nasadenia rúška, Zdroj: Ricoh

Správa pracovného miesta pre menšie spoločnosti

V tomto prípade sa používa partnerské riešenie Orbid, ktoré dnes patrí pod Ricoh Belgicko. Ide o nástroj pod názvom Save your seat na rezerváciu pracovného miesta s rešpektovaním zásady predpísaných odstupov. Pomocou neho sa pri implementácii definujú pôdorysy miestností v podniku, povoleného počtu ľudí na kanceláriu, ďalej vzdialenosti a prípadne poschodia.

Každé pracovné miesto sa dá správcom aktivovať, prípadne ho označiť ako neaktívne. Zamestnanci môžu využiť aktívne miesta, ktoré sú pripravené na použitie. Teda vydezinfikované, vybavené počítačom a aktívnym pripojením do podnikovej siete. Sám správca pritom flexibilne určuje vzdialenosti medzi zamestnancami. Tých importuje napr. z Excel súboru, prípadne robí zmeny manuálne. Celý systém podporuje aj mobilných pracovníkov a zaisťuje prepojenie na firemný cloud.

Zamestnanci si potom vyberajú z dostupných pracovných miest na konkrétny deň a rezervujú si ho. Po dosiahnutí maximálnej povolenej kapacity už nie je možné ďalej rezervovať pracovné miesto v budove, stále však môžu pracovať z domu s využitím podnikových zdrojov. Viac na www.orbid.be/software/save-your-seat

Takto sa dá rezervovať dostupné pracovné miesto

Takto sa dá rezervovať dostupné pracovné miesto, Zdroj: Ricoh

Správa pracovného miesta pre väčšie spoločnosti

Hlavným partnerom na európskej úrovni je tu firma Condeco. To je globálny líder v oblasti správy pracovných miest. Vychádza z toho, že aj veľké podniky budú chcieť skrátiť dobu pobytu na pracovisku a pracovať flexibilnejšie z domu alebo na cestách. Kancelária sa stane skôr miestom na spoluprácu a stretnutia s klientmi. Condeco vám pomôže bezpečne sa vrátiť do kancelárie a efektívne pracovať v novom normále.

Riešenie Condeco pri výbere pracovného miesta na mobilnom telefóne

Riešenie Condeco pri výbere pracovného miesta na mobilnom telefóne, Zdroj: Ricoh

Aktívne riadenie pracovných priestorov

Nástroje od Condeco sú určené na sledovanie využívania pracovných miest a ich nevyhnutnú hygienu. Umožňujú aj optimalizáciu umiestnenia pracovných stolov s ohľadom na zaistenie odstupov medzi zamestnancami. Udržiavanie hygieny pracovného miesta je pritom kľúčovým odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie najmä v kanceláriách, kde rôzni zamestnanci používajú rovnaký pracovný priestor. Sledovanie toho, kto s kým a kedy bol v kontakte pomôže riešiť prípadnú karanténu.

Aktualizácia významu pracovného priestoru

Keďže sa týmito opatreniami logicky zníži počet ľudí, ktorí môžu pracovať priamo v kancelárii, môže správca systému obmedziť počet dní, ktoré si každý zamestnanec môže rezervovať. Zároveň tieto časy dokáže cielene zamerať na to, aby daní zamestnanci prišli do kancelárie práve vtedy, aby mohli efektívne pracovať vo svojom tíme. Rovnako poskytne aj časový priestor na kompletnú hygienickú očistu priestorov. Condeco rieši tiež otázku obnovy napr. po prírodnej katastrofe s využitím alternatívnych pracovných priestorov a v prípade problémov kompletne prejsť na prácu z domu.

Nová doba – Smart Spaces

Flexibilita a znížená závislosť od fyzických kancelárií sa stavajú dlhodobými opatreniami. Efektívny návrat k novému normálu zaistia len investície do technológie. Ricoh pripravuje vlastné riešenie Smart Spaces. Toto riešenie bude v budúcnosti nosným prvkom správy pracovných miest, pričom v sebe integruje systém Condeco, ďalej Microsoft Teams a Microsoft 365, Slack, ScreenCloud a pod. Vyznačuje sa jednoduchou implementáciou, stará sa o bezpečie zamestnancov ale aj návštev, poskytuje inteligentné nájdenie vhodného miesta na stretnutie vychádzajúc zo záznamov v kalendároch pracovníkov. Zároveň zohľadňuje maximálnu ekonomickú efektivitu týchto procesov a nariadenia GDPR. Rieši tiež záchranný plán, aby sa v prípade nebezpečia nezabudlo na žiadnu osobu v budove.

Smart Spaces sú postavené na otvorenej platforme s dôrazom na ochranu vynaložených investícií. Integrácia s ďalšími modulmi je bezproblémová a Smart Spaces sú kľúčom k lepšiemu zhodnoteniu vašich priestorov v dobe postkoronovej.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu