Štúdia Veeam Data Protection Trends Report 2022 hovorí o tom, ako sa vyvíja ochrana dát v podnikoch. Percentuálne hodnoty, kedy firmy prichádzajú o svoje dáta, je stále vysoká.

Za časť z nich môže vydieranie ransomvérom, inokedy zase neschopnosť obnoviť zálohované dáta. Pre firmy je aktuálne najdôležitejšie, aby ich zálohovací systém podporoval moderné cloudovo orientované schémy ako IaaS alebo SaaS.

Tiež je kladený veľký dôraz na to, aby boli podporované „tradičné“ platformy pre dátové centrá, teda operačné systémy na báze Unixu alebo diskové polia NAS. Podľa prieskumu Veeam má až 89 % organizácií nedostatky v ochrane dát. A to ešte treba zohľadniť neustále rastúce výdavky na kybernetické zabezpečenie.

Zdroj: Veeam
Čo je hlavným motorom pre zmeny vo firmách?

Ďalej musia byť zálohy ľahko manažovateľné naprieč rôznymi lokalitami a bezvýhradne spoľahlivé. Firmy sa budú postupne orientovať do využívania cloudových serverov a vlastné servery poklesnú. Výnimky budú väčšinou tvoriť servery, ktoré musia byť z dôvodu legislatívy umiestnené fyzicky priamo vo firme alebo v istej geografickej lokalite.

Firmy sa ale musia vysporiadať s rastúcim objemom dát, ktorý sa podľa generálneho riaditeľa Veeam, Ananda Eswarana, zdvojnásobil. Ďalej uvádza, že objemy a rozmanitosť platforiem budú aj naďalej narastať.

Zdroj: Veeam
Príčiny výpadku v reálnej prevádzke

Rozhodovanie, ktoré zálohovacie riešenie použiť alebo prejsť na iné, nepatrí medzi obľúbené činnosti. Medzi faktory, ktorú v takomto prípade zvažované, patria zlepšená stabilita alebo úspešnosť zálohovania. Medzi neposledný z faktorov je aj snaha o redukciu nákladov za SW a HW výbavu. Aj napriek tomu sa ale u 38 % firiem z prieskumu predpokladá nárast o 5-10 % rozpočtu na ochranu dát vo firme. Štatistiky hovoria o tom, že sa dá obnoviť len 64 % dát po ransomvérovom útoku.

Martin Beran, Senior System Engineer v spoločnosti Veeam Software

TOUCHIT: Čo je hlavným faktorom pre zmenu systému nebo produktu na archiváciu dát vo firmách?

Martin Beran: Kritickými faktormi pre zmenu sú zvyčajne problémy s existujúcim riešením, konkrétne pomalá alebo nefunkčná obnova systému a dát, a v dôsledku toho nepripravenosť existujúceho riešenia na zálohovanie v moderných prostrediach, ako sú cloudové inštancie, služby SaaS alebo Kubernetes.

TOUCHIT: Podľa niektorých správ sa odhaduje, že pevné disky možno nebudú k dispozícii v roku 2022. Ovplyvní to dátové centrá a služby zálohovania dát, napríklad ich zdražením?

Martin Beran: Áno, nepochybne to ovplyvní náklady na prevádzku dátových centier, ale ovplyvní to aj celkovú koncepciu IT, čo povedie spoločnosti k tomu, že sa budú viac rozhodovať pre online služby ako PaaS alebo SaaS a zvažovať poskytovateľov cloudových úložísk na zálohovanie a archiváciu údajov.

Kľúčové zistenia Veeam Data Protection Trends Report 2022:

  • Podniky majú medzeru v dostupnosti: 90 % respondentov potvrdilo, že majú rozdiel v dostupnosti, t. j. medzi očakávanými dohodami SLA a tým, ako rýchlo sa môžu vrátiť k produktivite. Od roku 2021 sa zvýšil o 10 %.
  • Nechránené údaje: Hoci je zálohovanie nevyhnutnou súčasťou každej stratégie ochrany údajov, 18 % organizácií na celom svete svoje údaje nezálohuje a necháva ich úplne nechránené.
  • Ľudské chyby sú príliš časté: Najčastejšou príčinou výpadkov sú technické poruchy: v priemere 53 % respondentov zaznamenalo poruchy infraštruktúry alebo siete, hardvéru a softvéru serverov. 46 % respondentov sa stretlo s prípadmi nesprávnej konfigurácie zo strany správcu, zatiaľ čo 49 % respondentov bolo postihnutých náhodným vymazaním alebo prepísaním údajov alebo poškodením údajov spôsobeným používateľom.
  • Ochrana vzdialených pracovníkov: iba 25 % organizácií používa orchestrované pracovné postupy na opätovné pripojenie zdrojov počas havárie, zatiaľ čo 45 % spúšťa preddefinované skripty na opätovné pripojenie vzdialene spustených zdrojov v prípade výpadku a 29 % ručne rekonfiguruje pripojenia používateľov.
  • Ekonomické faktory sú naďalej veľmi dôležité: Na otázku o najdôležitejších faktoroch pri nákupe podnikového dátového riešenia odpovedalo 25 % IT manažérov, že ich motivuje zlepšenie ekonomiky riešenia.

Celá štúdia Veeam Data Protection Trends Report 2022 je k dispozícii ku stiahnutiu na adrese www.veeam.com/data-protection-report-2022.

Zdroj: Veeam

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.

Nechajte nám správu