Slovensko sa údajne môže stať druhým Nórskom v oblasti bezhotovostných platieb. Je však potrebná pomoc štátu.

„Aj v severských krajinách to tak bolo a je tomu tak aj doteraz. Vláda podporuje, aby sa ľudia ‚zbavovali‘ hotovosti,“ povedala dnes na konferencii Deň bez hotovosti, ktorú organizuje Združenie pre bankové karty, Susanne Hannestad, zakladateľka a riaditeľka svetového akcelerátora Fintech Mundi.

Slovensko je lídrom vo využívaní moderných technológií, najmä v oblasti bezkontaktných platieb. “Máme veľmi dobré predpoklady, aby sa naša krajina podobala tomu, čo dnes vidíme v severských krajinách, kde je používanie hotovosti minimálne,” uviedol vo svojej úvodnej reči na konferencii Deň bez hotovosti Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu. Aká cesta k tomu vedie?

Na začiatku je nutné si uvedomiť, že bezhotovostné fungovanie štátu je skutočne potrebné pre všetkých – občanov, firmy i vládu. “Každá krajina funguje aj vďaka príjmom z daní a odvodov. Ide o peniaze, ktoré sú zaevidované, a teda majú svoju históriu. Ak chceme, aby sa naša krajina rozvíjala ďalej, je potrebné znižovať nelegálne a nezdanené príjmy, ktorých predstaviteľom je hotovosť,” povedal Rastislav Vallo, predseda Združenie pre bankové karty, ktoré konferenciu Deň bez hotovosti zorganizovalo.

Podľa podpredsedu vlády tak už v súčasnosti dozrel čas na to, aby sa opäť otvorila diskusia o posunutí hranice obmedzenie hotovostných platieb. “V súčasnosti je táto hranica 5 000 EUR medzi firmami a 15 000 EUR medzi ľudmi. A možno prichádza čas na to otvoriť diskusiu o tom, či neposunúť hranice ešte dalej,” dodal Peter Pellegrini.

Ako povedal, vzorom sa pre nás stávajú práve severské krajiny. “Pri rozvoji bezhotovostného styku rozhoduje akceptácia platobných kariet. Zásadný posun v tomto smere urobí smernica PSD2, ktorá otvorí dvere fintechom. To znamená, že sa veci posunú vpred, keďže platiť budeme môcť aj tam, kde dnes ešte nie,” zdôraznila Susanne Hannestad, riaditeľka nórskej spoločnosti Fintech Mundi, ktorá pomáha firmám v oblasti fintech presadiť sa na zahraničných trhoch.

Práve smernica o PSD2, novela zákona o platobných službách, vstupuje do platnosti v roku 2018. Podľa odborníkov má ísť o revolúciu v oblasti poskytovania platobných služieb. Celý trh sa totiž otvorí novým technologickým – fintech – spoločnostiam, ktorých služby nám majú zaistiť vyšší komfort v používaní bezhotovostných transakcií. „Rezort financií chce pri tejto zásadnej zmene diskutovať s týmito firmami, ako aj bankami a inými poskytovateľmi platobných služieb. Budeme spoločne hľadať riešenia, ktoré pomôžu celému trhu,” povedal na akcii Martin Peter, riaditeľ odboru bankovníctva Ministerstva financií SR.

Pretože už dnes je viac ako jasné, že najbližších päť rokov sa bude niesť v znamení digitálnej revolúcie. Kým v posledných rokoch sa Slovensko držalo na vlne rekordného rastu v bezkontaktných platbách, čoskoro sa dočkáme technológií, o ktorých sme možno ešte nepočuli. “Dôjde k technologickému posunu, kedy číslo karty nahradí token. Ľudia tak budú môcť masívne používať akékoľvek zariadenia na platby. Či už ide o mobil, autá, inteligentné spotrebiče, alebo hodinky,” zhodnotil Marcel Gajdoš, riaditeľ Visa pre SR a ČR a dodal, že podľa jeho názoru sa “počet zariadení, ktoré budú schopné platby realizovať, sa v nadchádzajúcich rokoch desaťnásobne zvýši v porovnaní s aktuálnym počtom platobných kariet.” Priamo úmerne by tak mal vzrásť aj počet zariadení, ktoré dokážu tieto platby prijímať.

S tým, že Slovensko má reálne šance stať sa technologický lídrom, súhlasí aj Miroslav Lukeš, generálny riaditeľ Mastercard pre SR, ČR a Rakúsko. Dôvodom sú – Slováci. “Vidíme nielen inovatívnosť slovenských zákazníkov, ale taktiež záujem vlády a verejného sektora. Technologické inovácie ako napríklad digitálne platby napríklad znižujú náklady pre štát,” uzavrel Miroslav Lukeš.

A preto je dobré, že aj banky na Slovensku majú záujem o vytvorenie jednotného priestoru pre inovácie v platbách, ktoré môžu priniesť práve fintech spoločnosti. “Dobrou správou je, že vláda vyjadrila podporu digitalizácii verejnej správy. Tá môže pokračovať aj v podpore rozvoja nových platobných služieb, ktoré budú spojené so smernicou PSD2,” myslí si Miroslav Pekárek, inovátor a odborník v oblasti bezhotovostných platieb.

Faktom je, že vďaka platobným kartám a technologickým novinkám sa už dá platiť rýchlejšie a jednoduchšie, čo môžeme pozorovať na relatívne stále novej technológii bezkontaktných platieb. „Ľudia si na túto technológiu veľmi rýchlo zvykli, aj vďaka tomu sa zvýšil počet platieb realizovaných platobnými kartami. Zároveň je pre nás dôležité, že tento spôsob platenia poskytuje zákazníkovi vyššiu bezpečnosť a v prípade zneužitia aj lepšiu vymožiteľnosť finančných prostriedkov,“ uzatvára Patrick Melioris, riaditeľ odboru platobných kariet a hotovosti ČSOB a člen výkonného výboru Združenia pre bankové karty.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu