Už mesiac musíme povinne preclievať zásielky z tretích krajín, týka sa to hlavne Číny. Ľudia začali dostávať upozornenia napr. od Slovenskej pošty na to, že majú zaplatiť 2 eurá ako tzv. Doplatné. Tiež sa stalo, že DPH zaplatili už priamo pri objednávke tovaru napr. na AliExpress a neskôr po dodaní tovaru zase na Slovensku.  

Pýtali sme sa Finančnej správy, ako to vlastne je. Ako iste viete, Finančná správa pre celý proces priniesla bezplatné zjednodušené podávanie elektronických colných vyhlásení k zásielkam nízkej hodnoty (do 150 eur) prostredníctvom nového e-commerce portálu. A naozaj sa klienti finančnej správy si na nové podmienky postupne zvykajú, najčastejšie sa stále pýtajú na dôvody účtovania poplatkov prepravcami, dopytujú sa však aj na úhradu DPH či spôsob registrácie a prihlasovania do e-commerce portálu.

Finančná správa eviduje celkovo k 26. júlu tohto roka 156 685 zjednodušene podaných colných vyhlásení, z toho bolo 180 podaných fyzickými osobami cez portál e-commerce. Celý proces preclievania sa snaží Finančná správa uľahčiť. K dispozícii sú inštruktážne videá, špecializovaná podstránka na portáli finančnej správy či chatbot Taxana. Non-stop  pomáha aj colné call centrum, ktoré už vybavilo od začiatku júla stovky dopytov, rovnako aj samotné colné úrady.

Najčastejšie otázky

Najčastejšie sa ľudia pýtajú na poplatky, ktoré im účtujú prepravcovia, a to najmä za manipuláciu so zásielkou, či samotné zastupovanie v colnom konaní. Finančná správa tieto poplatky nevyberá ani neurčuje. Ide čisto o poplatky za služby poskytnuté prepravnými spoločnosťami vrátane Slovenskej pošty a.s., vyčíslené podľa aktuálneho cenníka ich poskytovateľov a finančná správa nemôže do nich žiadnym spôsobom zasahovať.

Bežné zásielky doručuje najčastejšie Slovenská pošta a tá si automaticky účtuje poplatok, ktorý označila ako Doplatné za uskladnenie zásielky a tiež zastupovanie v colnom konaní. Ak nemáte záujem, aby Slovenská pošta a.s. preclila vašu zásielku a chcete si ju precliť sami cez spomenutý e-commerce portál, musíte o tom poštu informovať zaslaním príslušného tlačiva, a to 48 hodín pred príchodom zásielky na územie Slovenska.

Oslovili sme aj Slovenskú poštu a prinášame ich vyjadrenie: „Ak nemáte záujem o to, aby Slovenská pošta preclila vašu zásielku automatizovaným spôsobom, musíte o tom informovať Slovenskú poštu zaslaním tlačiva Vyjadrenie nesúhlasu, na e-mailovú adresu odmietnutie.eck150@slposta.sk, a to 48 hodín pred príchodom zásielky na územie Slovenskej republiky.“

Tlačivo vyjadrenie nesúhlasu od Slovenskej pošty

Ako je vidieť z tohto tlačiva, Slovenská pošta vás informuje, že vám aj tak naúčtuje poplatok 2 eurá za Poštový colný servis za predloženie zásielky colnému úradu. V skutočnosti je poplatok 2 eurá v redukovanej výške, od septembra by to malo predstavovať sumu 4 eurá, čo je pre tovary objednávané z Číny naozaj dosť veľa.

Informácie o pohybe svojej zásielky máte podľa pošty od odosielateľa, príp. môžete pohyb zásielky sledovať. Finančná správa pritom odporúča, aby ste sa dôkladne oboznámili s podmienkami prepravcov ešte predtým ako ich zásielka príde na Slovensko, a to najlepšie už pri objednávaní tovaru.

DPH zaplatená dvakrát

Rovnako to platí aj v prípade úhrady DPH, aby sa nestávalo, že ju uhradíte dvakrát. Reálne sa to totiž deje. Vy ako kupujúci totiž môžete uhradiť DPH dvomi spôsobmi.

V prvom prípade máte možnosť zaplatiť ju priamo pri objednaní tovaru registrovanému predajcovi z tretej krajiny alebo sprostredkovateľovi predaja na diaľku. Takto je to napr. aj v prípade nákupu na AliExpress. Predajcovia alebo sprostredkovatelia predaja, ak budú využívať osobitnú úpravu pre predaj na diaľku (tzn. aj s platenou DPH), musia byť registrovaní daňovými orgánmi v niektorom členskom štáte v EÚ a majú pridelené osobitné číslo IOSS.

Toto číslo vám alebo prepravcovi tovaru poskytne predajca alebo sprostredkovateľ predaja a začína písmenami IM. Toto číslo vy alebo prepravca tovaru uvediete v colnom vyhlásení.

My sme zisťovali ako je to v prípade AliExpress a tento predajca má pridelené číslo IOSS. Nájdete ho vo faktúre, ktorá sa dá stiahnuť pri vašom nákupe – Download Invoice pre anglickú verziu stránky.

Stiahnutie faktúry k nákupu na AliExpress

Ak zaplatíte DPH týmto spôsobom a bude uvedené IOSS číslo v colnom vyhlásení, nebudete už pri reálnom dovoze platiť žiadny colný poplatok.

Ak by za vás podával colné vyhlásenie prepravca, ktorý v tom čase nemal vedomosť o už zaplatenom DPH a IOSS čísle, a teda ho ani neuviedol do colného vyhlásenia, musíte v prípade opätovnej úhrady DPH kontaktovať tohto prepravcu, poskytnúť mu potrebné dôkazy o úhrade DPH pri objednávaní tovaru aj s IOSS číslom a následne s ním doriešiť potrebné formality spojené s nesprávne podaným colným vyhlásením.

Ak predajca alebo sprostredkovateľ predaja na diaľku nie je registrovaný v niektorom členskom štáte, je druhou možnosťou zaplatenie DPH priamo colným orgánom v krajine skončenia prepravy, a to buď pri podávaní colného vyhlásenia alebo zaplatením prepravcovi tovaru, ktorý bude mať na to vydané povolenie od colných orgánov.

Ak nezaplatíte DPH pri objednaní tovaru, máte možnosť podať colné vyhlásenie sami. Ak je colné konanie bez problémov, vždy je vyzvaný elektronickou správou na zaplatenie DPH. Po úhrade sa platba automaticky priradí k príslušnému colnému vyhláseniu. Po spárovaní úhrady vás informujú colné orgány o prepustení tovaru prostredníctvom elektronickej správy.

Zároveň Finančná správa upozorňuje, že colné vyhlásenie je možné podať až v prípade, ak je zásielka nízkej hodnoty už na Slovensku. Dôležité je tiež, aby ste boli súčinní a mysleli na to, že vaša povinnosť sa nekončí podaním colného vyhlásenia. Môže sa stať, že vás colné orgány vyzvú k doloženiu dokladov, napríklad v prípade kontroly. Za tieto úkony si však finančná správa tiež neúčtuje žiadne poplatky.

Záver

Ako to teda zosumarizujeme, zatiaľ to vyzerá tak, že poplatku 2 eurá pre Slovenskú poštu sa nejako nedá vyhnúť. Zatiaľ je to však len teória. Vyskúšame aj s odmietnutím služby a uvidíme. Určite sa chceme dopracovať k stavu, kedy zaplatíte DPH pri objednávaní tovaru a vyhnete sa akýmkoľvek poplatkom pre poštu. Domnievame sa, že to musí nejako ísť, zisťujeme ďalej.

Viac o nových poplatkoch

Už platia nové pravidlá pre zásielky z Číny. Pošta uskladní každú zásielku a zadarmo to veru nerobí

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu