Denne trávime online v priemere už 7 hodín. Nové kyber poistenie poskytuje pomoc vo forme asistenčnej služby pri riešení ťažkostí na internete.

Tatra banka má vo svojom portfóliu produktov sprostredkovanie rôznych typov poistení, či už je to cestovné poistenie, poistenie úveru, poistenie nehnuteľnosti a domácnosti alebo poistenie pre podnikateľov. Najnovšie k nim pribudlo aj Kyber poistenie od UNIQA poisťovne, ktoré reflektuje potreby ľudí nakupujúcich v online prostredí. Poistenie poskytuje pomoc v prípade vzniku neočakávaných problémov a komplikácií na internete.

Kyber poistenie konkrétne kryje:

 • riziko pri online nákupoch (spory s e-shopom)
 • útoky v rámci online platieb (zneužitie online platieb a transakcií)
 • poškodzovanie online povesti a odcudzenie identity
 • kyberšikanu
 • zodpovednosť členov domácnosti za spôsobenú škodu

S takýmto poistením záskate:

 • nonstop asistenčnú službu a právne poradenstvo špecialistov ako aktívnu pomoc pri riešení konkrétnych prípadov zneužitia,
 • zabezpečenie náhrady za nedoručený, poškodený alebo nekompletný tovar, vzniknutú škodu alebo právne zastupovanie v prípade sporu s e-shopom,
 • kompletnú asistenciu v súvislosti s podvodnou online transakciou, úhradu nákladov na súdne konanie a právne zastúpenie,
 • odstránenie alebo vytesnenie nepravdivých informácií o klientoch a ich blízkych v prípade, ak sa stanú obeťou šikany na internete,
 • úhradu za škodu alebo náklady na právne zastupovanie, poskytne právnu pomoc v prípade, ak klientovi niekto odcudzí virtuálnu identitu,
 • úhradu škody na zdraví a majetku, ktoré spôsobí poistený alebo členovia jeho domácnosti iným osobám.

Bližšie parametre Kyber poistenia

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu