50% opýtaných firiem pripravuje svoju stratégiu.

Združenie inteligentného priemyslu – Industry 4UM predstavilo výsledky 3. ročníka prieskumu o úrovni prieniku Industry 4.0 do slovenských podnikov. Trojročný zber dát potvrdil rastúci počet firiem, ktoré začali s aplikáciou Industry 4.0.

Dnes prechádza transformáciou 40% firiem, čo predstavuje 100% nárast v porovnaní s minuloročným prieskumom. 50% opýtaných firiem, ktoré zatiaľ transformáciou neprechádzajú, pripravuje svoju stratégiu.

Prieskum tiež hovorí o zvyšovaní inovačného potenciálu firiem a pozitívnom posune v dostupnosti informácií, ale aj o nedostatočných podmienkach pre vzdelávanie a rozvoj pracovníkov, či potrebe zmeny úlohy manažmentov v transformačnom procese. Industry4UM upozorňuje na nedostatok odborníkov pre digitalizáciu priemyslu a vyzýva na intenzívnejšiu spoluprácu zainteresovaných pre akceleráciu zmien.

3. ročníka prieskumu Industry 4UM sa zúčastnilo 52 slovenských firiem rôznych veľkostí. Z výsledkov tiež vyplýva, že aktuálne sa pozornosť podnikov zameriava na zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti externých a interných procesov. Firmy však začínajú pociťovať dopad hospodárskej recesie, takže sa dá v najbližšom období očakávať znižovanie dynamiky investičných zámerov.

Pre budúcnosť firiem je podľa Industry 4UM dôležité, aby sa problematikou stratégie a riadenia transformácie začali zaoberať top manažmenty firiem. Dnes si to myslí len 25% zo všetkých respondentov a z toho len menej ako 20% top manažérov.

Industry 4UM

Industry 4UM

Zdroj: TS Industry4UM

Prečítajte si aj:

Úvod do problematiky Industry 4.0

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit

Nechajte nám správu