ČSOB sprístupnila ešte vlani pre klientov ako prvá banka na Slovensku službu multibanking. Vďaka nej klienti získavajú prehľad aj o svojich účtoch vedených v  ďalších bankách na jednom mieste, priamo v prostredí mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking. V prvej fáze si takto mohli pripojiť svoje účty vedené v Tatra banke, po novom si môžu pripojiť aj účty v Slovenskej sporiteľni a VÚB banke.

Prezeranie zostatkov na účtoch a história transakcií patria medzi najvyužívanejšie funkcie v mobilnom bankovníctve. Vďaka službe ČSOB MultiBanking si klienti môžu týmto spôsobom prezerať výšku disponibilných zostatkov a históriu pohybov aj na účtoch vedených v Tatra banke, Slovenskej sporiteľni a VÚB banke. Táto služba nie je spoplatnená a klient kvôli jej spusteniu nemusí nikam chodiť, všetko vyrieši priamo v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking.

MultiBanking funguje práve v prostredí zabezpečenej mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking, do ktorej sa klient prihlasuje zadaním PIN kódu alebo biometriou (odtlačok prsta alebo funkcia rozpoznávania tváre Face Recognition). Pripojenie účtu cez MultiBanking je z dôvodu legislatívy časovo obmedzené na maximálne 90 dní a prihlásenie, ako aj obnova prístupu k účtu sa realizuje po presmerovaní na stránku druhej banky.

Ak si pripojíte účty v ČSOB SmartBanking?

  1. Prihláste sa do mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking. Ak ju nemáte, môžete tak urobiť veľmi jednoducho stiahnutím aplikácie z oficiálneho marketu AppStoreGoogle Play alebo najnovšie aj z Huawei AppGallery,
  2. Ak aplikáciu máte, aktualizujte si ju na najnovšiu verziu ČSOB SmartBanking,
  3. Cez funkciu Viac zvoľte „Pridať účet inej banky“,
  4. Zvoľte si banku, potvrďte Súhlas s používaním služby,
  5. Následne sa prihláste do prostredia vybranej banky a zvoľte požadovaný účet pre priradenie do MultiBankingu
  6. Účet máte ihneď k dispozícii a môžete sledovať aktuálne zostatky a pohyby na účte priamo z aplikácie ČSOB SmartBanking.

ČSOB MultiBanking je dostupný pre verziu iOS aj OS Android.

Značky:

Nechajte nám správu