Podľa štatistík je až 50 percent  svetovej populácie v súčasnosti  pripojenej k internetu, a tento podiel sa každoročne zvyšuje. Keďže online svet zohráva stále dôležitejšiu úlohu v životoch mnohých ľudí, predstavuje priestor, v ktorom by mali byť prirodzene chránené ľudské práva. V skutočnosti však práve v digitálnom svete bývajú ľudské práva často poškodzované. S cieľom zmeniť tento stav, dnes Rada Európy podpísala dohodu so spoločnosťou Kaspersky Lab, ako aj ďalšími významnými  technologickými spoločnosťami, v ktorej sa spoločne zaviazali podporovať otvorený a bezpečný internet.

Na slávnostnej ceremónii počas otvorenia Svetového demokratického fóra (World Forum for Democracy) v Štrasburgu podpísali Anton Shingarev, viceprezident pre oblasť Public Affairs v spoločnosti Kaspersky Lab a Thorbjørn Jagland, generálny tajomník Rady Európy dohodu, ktorá rozširuje ochranu ľudských práv, demokraciu a presadzovanie práva na internet.

Spoločne s Kaspersky Lab sa k dohode pripojili aj signatári siedmych významných technologických spoločností, vrátane Apple, Deutsche Telekom, Facebook, Google, Microsoft, Orange a Telefónica. Svoju súčinnosť pri dodržiavaní a podporovaní záväzku prisľúbilo aj ďalších šesť technologických asociácií, ako Computer & Communications Industry Association (CCIA), DIGITAL EUROPE, European Digital SME Alliance, European Telecommunications Network Operators’ Association (ETNO), GSMA a Global Network Initiative (GNI).

Táto partnerská dohoda je jednou z priorít stratégie Rady Európy pre kontrolu internetu Internet Governance Strategy for the period 2016-2019, ktorá sa zameriava na ochranu internetových používateľov prostredníctvom presadzovania princípov demokracie v online prostredí a zabezpečení ochrany ľudských práv na internete. V nadväznosti na to, sa všetci partneri a podporovatelia dohody (ktorá je otvorená pre ďalších partnerov a podporovateľov) zaviazali spolupracovať v niekoľkých kľúčových oblastiach, vrátane:

  • Ochrany detí pred sexuálnym obťažovaním a zneužívaním
  • Slobody prejavu v online prostredí
  • Práva na súkromie a ochranu osobných údajov
  • Vzdelávania k demokratickému občianstvu
  • Rodovej rovnosti v online prostredí
  • Boja proti počítačovej kriminalite (kyberzločinu) a terorizmu
  • Kultúry a digitalizácie

Anton Shingarev povedal:  „Internet predstavuje jedinečnú doménu – miesto, kde každučký deň zanechávame obrovskú digitálnu stopu. Čítame správy, sledujeme sociálne siete, plánujeme dovolenky, nakupujeme či uskutočňujeme finančné transakcie. Avšak tento unikátny priestor je vystavený vážnej hrozbe – kyberzločinci sa ho neustále pokúšajú zneužívať na svoje škodlivé aktivity, teroristi ho využívajú na nábor nových členov a vlády po celom svete vynakladajú nemalé úsilie na to, aby ho regulovali. Sme radi, že môžeme byť partnerom Rady Európy a tejto širokej skupiny organizácií s významným vplyvom v digitálnej oblasti, pri napĺňaní poslania urobiť z internetu bezpečné a chránené miesto – aby si každý z nás mohol bez obáv a v plnej miere užívať digitálne životy.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu