Čo keby softvér vypĺňal excelovské tabuľky za vás? Alebo čo keby vytváral sumáre faktúr, prehľadov zamestnancov úplne automaticky a bez chýb?

RPA (Robotic Process Automation) je proces, ktorý využijete pri množstve opakujúcich sa úloh. Všade tam, kde potrebujete robiť rôzne reporty, zber údajov, prezentovať v novej podobe alebo akokoľvek inak spracovávať dáta. Výhodou je, že zaradením robotického spracovania sa vyhnete chybám. Prieskumy hovoria o tom, že ľudský faktor je podpísaný na približne 5 % chýb. Prepisovanie alebo nové zadávanie údajov vás v konečnom dôsledku vyjde draho.

Foxtrot RPA využijete aj vtedy, keď potrebujete z emailových rezervácií vytvoriť sumár do Excelu, Accessu alebo inej podoby. Zoznam hostí aj s ich údajmi tak nebude treba prepisovať a zber údajov zrýchlite aspoň o polovicu. Nepomiešate zákazníkom termíny ubytovania, ich osobné údaje alebo emailové adresy. Koľko hodín vášho pracovníka ušetríte tým, že ho oslobodíte od prepisovania údajov?

Výhody robotického spracovania v kocke:

 • Spracovanie obrovského množstva dát úplne automaticky
 • Získavanie údajov z rôznych zdrojov
 • Ukladanie do formátu, ktorý si definujete
 • Spracovanie na Prezentačnej vrstve – nástroj prechádza polia aj sa učí prechádzať dokumenty
 • Nerobí chyby a je neporovnateľne efektívnejší ako ľudské spracovanie
 • Jednoduchá úprava procesov a zmena ktoréhokoľvek kroku na spracovanie dát

Kde všade robota využijete?

 • V zdravotníctve pri spracovávaní receptov
 • V IT na testovanie aplikácií alebo čiastkových kódov
 • Na oddelení ľudských zdrojov alebo účtovných oddeleniach firiem
 • V realitných kanceláriách
 • Mediálne spoločnosti na automatizované tvorby reportov návštevnosti webov
 • V skratke by sa dalo povedať, že všade

Ukážku praktického nasadenia tohto riešenia vám firma poskytne na požiadanie, priamo pre vaše potreby.

Iný príklad je aj vtedy, keď potrebujete spracovať obrovské tabuľky s dôvernými údajmi, no nechcete alebo nemôžete tým poveriť niekoho iného. Dáta budú prevedené z jedného vstupného systému do iného. Napríklad z vyplnených dotazníkov na webe alebo webovej databáze do vášho CRM systému. Vy nadefinujete, akým formát majú mať jednotlivé polia a ako sa majú údaje spracovať. Využitie je priamo dimenzované aj na CMS, ERP, eCommerce systémy atď.

Robotic Process Automation je vhodné nielen pre automatizovanie testovania v IT sfére.

Môžete dať pracovníkom prepisovanie alebo kopírovanie údajov, no spoľahlivo im vyplníte veľkú časť pracovnej doby. Foxtrot RPA je robot, ktorý bude robiť monotónnu, no nevyhnutnú prácu za vás. Vaši zamestnanci sa môžu sústrediť na kreatívnejšie činnosti.

Foxtrot RPA je robot, ktorý sa dá skontrolovať. Nejde o trestanie zamestnancov za chyby, no v prípade nezrovnalostí nemusíte vždy zistiť, ako sa chyba zapríčinili. Pri robotickom spracovaní odpadávajú chyby. S tým súvisí aj kontrola, ktorú je potrebné vykonať, keď sa začnú objavovať nezrovnalosti. Stačí jedna chyba v excelovskej tabuľke a začnete mať pochybnosti o celkovej správnosti údajov.

Proces v detailoch

 • Prečíta emaily a vyberie z nich údaje o zákazníkoch
 • Zatriedi odpovedajúce dáta do správnych polí
 • Odošle emaily zákazníkom s tým, že použije správnu jazykovú verziu podľa ich krajiny
 • Vytvorí z každej objednávky PDF s pred formátovaným vzhľadom. Môže tak pripraviť uvítací dopis napríklad v hotelovom segmente
 • Zarezervuje izbu alebo službu na základe preferencií z emailu
 • Ak nie je dostupný termín, upozorní pracovníka a môže tieto rezervácie exportovať na preskúmanie pracovníkom hotela
 • Automatizačný softvér dokáže manipulovať aj so súbormi a priečinkami

Scenárov je neobmedzené množstvo. Softvér sa dá nastaviť na takmer akúkoľvek automatizáciu. Výhodou je to aj vtedy, keď niektoré činnosti vyžadujú časté prepínanie okien vo Windows a to zbytočne zdržuje. Ako rýchlo dokážete prepínať okná vy a ako rýchlo by to robil takýto softvér?

Bývanie

Realitné kancelárie alebo banky či iné spoločnosti pracujúce s pôžičkami. Toto sú kritické údaje, ktoré treba mať niekde zapísané, zosumarizované, pripravené na prepočítavanie. Iný výstup bude vhodný pre vášho finančného analytika. Ten dostane údaje do Excelu. Marketingové oddelenie môže spracované údaje o zákazníkoch, ich úveroch, žiadostiach, hypotékach atď. dostať v PDF.

HR oddelenie

Softvér Foxtrot RPA je vhodný aj vtedy, keď ste nezávislá firma a spracovávate dáta o zamestnancoch viacerých firiem. Vďaka definovaniu polí a makier si môžete nastaviť presné činnosti a zber dát, ktoré bude robot spracovávať. Napríklad vyriešiť automatické spracovávanie platieb zamestnancom.

Web

Doteraz sme sa bavili o spracovaní robotom v oblasti veľkého spracovania údajov v rámci CRM, redakčných systémov, databáz atď. Automatické robotické spracovanie môže byť nastavené tak, aby sa potrebné údaje nahadzovali automaticky na web.

Foxtrot RPA totiž nie je len o povedzme „hlúpom“ spracovaní dát z jedného okna do druhého. Dáta si môžete nechať exportovať aj na web, či už to budú články s obsahom nových údajov alebo štatistické reporty. Funguje to aj naopak a vy môžete nechať analyzovať dáta z webov, ich návštevnosti a nechať spracovať ďalej. Napríklad do grafov alebo tabuliek.

Viac informácií nájdete na adrese rpa1.sk.

Prečítajte si aj:

Trådfri: automatizácia domácnosti podľa Ikey

Značky:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.

Nechajte nám správu