Prvý deň preclievania cez portál e-commerce dopadol úspešne. Nový portál spracoval len za prvý deň svojho fungovania vyše 1600 elektronických colných vyhlásení. Väčšinu tvorili vyhlásenia, ktoré podali prepravcovia.  Nechýbali však ani podania fyzických osôb.

Ako sme vás už informovali, od 1. júla tohto roka je potrebné všetky zásielky z tretích krajín precliť a uhradiť daň z pridanej hodnoty. Kupujúci tak môžu po novom urobiť sami prostredníctvom nového e-commerce portálu. Len za prvý deň jeho fungovania Finančná správa zaevidovala už vyše 1600 elektronických colných vyhlásení. Prvé došlo 39 minút po polnoci a jeho spracovanie trvalo jednu sekundu. Klient preclieval plastový obal na zubnú kefku.

Podanie colného vyhlásenia prostredníctvom nového e-commerce portálu je bezplatné. Klienti tak nemusia využívať služby externých prepravných spoločností a splnomocňovať ich na podanie colného vyhlásenia. Upozorňujeme však, že prepravná spoločnosť môže od klientov vyberať poplatky za manipuláciu so zásielkou. Tie však nijako nesúvisia s colnými poplatkami, finančná správa ich žiadnym spôsobom nevyberá.

Zjednodušené preclievanie prostredníctvom e- commerce sa týka len zásielok, ktorých vnútorná hodnota tovaru nepresiahne 150 eur a tovar nesmie byť predmetom zákazov a obmedzení (napr. chránené druhy rastlín, živočíchov, zbrane) a ani predmetom spotrebných daní (napr. alkohol, cigarety a pod.). Na podanie colného vyhlásenia však potrebujú kupujúci eID kartu (občiansky preukaz s čipom) a zriadenú elektronickú komunikáciu s finančnou správou.

V prípade akýchkoľvek otázok a problémov je k dispozícii colné call centrum finančnej správy na voľbe č. 5. Operátori tejto linky v týchto dňoch najčastejšie odpovedajú na otázky týkajúce sa registrácie, ľudí však zaujímajú aj všeobecné informácie o nových podmienkach preclievania.

Pozrite si podrobnosti

Čo budeme potrebovať od 1. júla pri nákupoch z Číny a o čo sa všetko predraží? Poznáme podrobnosti

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu