Spoločnosť Konica Minolta je známa hlavne svojimi multifunkčnými zariadeniami. Dobre si však uvedomuje, že počet tlačených strán už nerastie, skôr stagnuje alebo klesá. Prináša tak služby ako je Workplace Hub

Preto zavádza ďalšie služby – jednou z nich je organizácia workshopov. My sme boli na jednom v Bratislave a ten mal názov „Deliver what customer really want“.

Tento workshop prebiehal v angličtine hlavne z toho dôvodu, že jeho účastníkmi boli aj ľudia zo zahraničia. Zároveň sa takto vylepšujú komunikačné schopnosti v tomto jazyku. Je to celodenný workshop v trvaní asi 6 hodín, Cieľom je naučiť účastníkov zistiť si na trhu, či bude o pripravovaný softvér, hardvér alebo všeobecne službu záujem a či má reálnu šancu na úspech.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu