Prísť o citlivé dáta, financie alebo kľúčové know-how môže firma v digitálnom svete veľmi ľahko. Obzvlášť, ak svoju IT infraštruktúru dostatočne nezabezpečí. Potom stačí i malá neopatrnosť či zlé nastavenie systému. Firmy tak čelia kybernetickým hrozbám v podobe vírusov, ransomware, alebo dokonca útokov hackerov. Podľa Europolu ohrozili kyberútoky minulý rok výpočtové systémy v tretine krajín EÚ. Jednou z možností, ako dáta a systémy spoľahlivo ochrániť, je využívanie cloudových služieb. Aj preto o ne podľa odborníkov z IT spoločnosti GAMO rastie záujem.

Firemné dáta patria medzi významné aktíva, vo väčšine prípadov sú dokonca kľúčové. S tým, ako sa čoraz viac podnikov presúva do digitálneho priestoru, ich IT systémy a citlivé údaje čelia častejšie kybernetickým hrozbám. Dáta z rôznych odvetví, akými sú unikátne výrobné postupy alebo napríklad bankové informácie, môžu mať pre firmy nesmiernu hodnotu. „Úroveň zabezpečenia výpočtových systémov a kritických údajov však vo firmách často nepostačuje na rafinovanosť dnešných kybernetických útokov,“ uvádza Ivan Luby, technický riaditeľ IT spoločnosti GAMO. „Ich dôsledkom môže byť aj strata know-how, napríklad dôležitých výrobných postupov. Pre firmu to môže znamenať nielen vážne finančné škody, ale aj priamo existenčné ohrozenie. Firmy pritom môžu výrazne znížiť riziko straty dôležitých dát migráciou IT infraštruktúry do dobre zabezpečeného cloudu,“ dodáva.

Najmodernejšia technológia zabezpečenia

Bezpečnostných opatrení v cloude je hneď niekoľko. Prvým je samotné dátové centrum, z ktorého cloudové služby fungujú. Vďaka svojej konštrukcii a fyzickému i objektovému zabezpečeniu pôsobí navonok ako nedobytná pevnosť. A čo sa týka ochrany cloudu „zvnútra“, tá spĺňa najmodernejšie štandardy. GAMO Cloud je vybudovaný na technológii SDDC od VMware s maximálnym dôrazom na bezpečnosť. Jeho zabezpečenie spĺňa štandardy TIA 942 pre úroveň Tier III, ako aj normy ISO 27001 a ISO 27018. Ako prvý slovenský cloudový poskytovateľ sme navyše získali prestížny certifikát CSA Star udeľovaný za najkomplexnejšiu bezpečnostnú previerku. Tento certifikát dokazuje, že naše cloudové služby dosahujú medzinárodne uznávanú úroveň bezpečnosti. Samozrejmosťou je aj garancia dostupnosti služby a automatizované zálohovanie dát,“ vysvetľuje Ivan Luby.

Firmy chránia dáta v cloude čoraz častejšie

K najznámejším kybernetickým rizikám patrí ransomware, teda vydieračský softvér, ktorý šifruje obsah pevného disku a za dešifrovanie požaduje výkupné. Avšak bez záruky, že dáta budú po zaplatení skutočne obnovené. Minulý rok bol dokonca najčastejšou hrozbou, a to kvôli rozšíreniu vírusu WannaCry. Podľa údajov Europolu čelila minulý rok kybernetickým hrozbám dôležitá IT infraštruktúra v tretine krajín Európskej únie. „Nárast počtu kyberútokov potvrdzuje rastúcu potrebu spoľahlivého zabezpečenia dát a systémov. Aj z toho dôvodu sa podľa našich skúseností čoraz viac firiem prikláňa ku cloudovému riešeniu. Dosiahnuť podobnú úroveň ochrany, akú ponúka cloud a jeho dátové centrum, by sa im v klasickej firemnej serverovni podarilo len veľmi ťažko a za cenu vysokých nákladov. Všetku zodpovednosť za chod cloudovej služby vrátane okamžitého riešenia akýchkoľvek prípadných incidentov navyše preberá jej poskytovateľ,“ dodáva Ivan Luby.

Značky:

Nechajte nám správu