Dodatok k registrátorskej zmluve, ktorý si vyžaduje zosúladenie s Všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR), podpísali registrátori, ktorí spoločne pokrývajú prakticky 100% všetkých slovenských domén .sk.

Už týždeň pred začiatkom účinnosti GDPR bol podpísaný dodatok k registrátorskej zmluve doručený prakticky od všetkých Top 500 registrátorov domén .sk. Registrátori, ktorí spoločne spravujú prakticky 100% všetkých zaregistrovaných domén .sk, k začiatku účinnosti Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) podpísali dodatok k registrátorskej zmluve so spoločnosťou SK-NIC, a. s., ktorá je správcom domény najvyššej úrovne .sk na základe poverenia americkej organizácie ICANN.

Spoločnosť SK-NIC, a. s. tak v rámci úspešnej komunikačnej kampane, ktorá začala ešte v úvode roka, v rámci prípravy na začiatok účinnosti nariadenia GDPR stihla prijať a spracovať dodatky od niekoľkých tisícov registrátorov domén .sk, medzi ktorými sú zastúpené významné úrady, verejnoprávne inštitúcie, súkromné firmy, banky, až po malých a stredných podnikateľov a živnostníkov.

Každý subjekt pôsobiaci ako registrátor domén je zároveň v zmysle GDPR sprostredkovateľom. Každý sprostredkovateľ, teda aj registrátor musí mať podpísaný dodatok k registrátorskej zmluve tak, ako ho vyžaduje legislatíva GDPR. Jeho nepodpísanie principiálne vedie k vypovedaniu Registrátorskej zmluvy. Funkčnosti domén .sk zaregistrovaných pod takýmito registrátormi sa však tento krok nedotýka, keďže spoločnosť SK-NIC, a. s zabezpečuje pre takéto prípady funkciu registrátora.

Riaditeľ spoločnosti SK-NIC, a. s. Peter Bíro hovorí: „V rámci nášho prístupu vzájomne otvorenej komunikácie sme našich registrátorov už od začiatku roka pravidelne oslovovali s informáciami o dôležitosti a význame nariadenia GDPR. Okrem toho sme pre nich pripravili v spolupráci s renomovanou právnickou kanceláriou TaylorWessing špecializované školenie, aby sme im prípravu na súlad s GDPR zjednodušili. Úpravy v pravidlách pre registráciu domén aj samotný dodatok sme ponúkli všetkým našim registrátorom na verejné pripomienkové konanie. Hlasovanie Komisie pre správu národnej domény .sk o zmenách súvisiacich s GDPR skončilo už po druhý raz v tomto roku skoro jednomyseľným schválením prakticky všetkými členmi komisie – iba jeden člen sa zdržal.

Pozitívna reakcia registrátorov, ako aj ich včasná a disciplinovaná spolupráca pri príprave na začiatok účinnosti nariadenia GDPR len potvrdzuje korektné a ústretové nastavenie vzťahov medzi našou spoločnosťou SK-NIC, a. s. a širokou a rôznorodou komunitou subjektov, ktoré sú aktívne v oblasti registrácie internetových domén. “Ben Crawford, generálny riaditeľ britskej skupiny CentralNic Group PLC, ktorá je od konca vlaňajška strategickým partnerom SK-NIC, a. s., ho doplnil: „Teší nás dobré a konštruktívne fungovanie spolupráce s registrátormi domén .sk, ako aj s príslušnými slovenskými úradmi, vďaka čomu sa nám podarilo hladko dosiahnuť túto dôležitú legislatívnu métu. Od začiatku našej spolupráce zdôrazňujeme, že naším poslaním a strategickým cieľom je vytvoriť čo najlepšie prostredie pre slovenskú internetovú komunitu a podporovať rozvoj slovenskej digitálnej ekonomiky ako takej. Ako transparentná, verejne obchodovaná firma sme povinní plniť nielen všetky zákonné nariadenia, ale aj všetky rozhodnutia slovenskej Komisie pre správu národnej domény .sk, v ktorej sú okrem vlády SR zastúpení aj používatelia internetu, poskytovatelia internetových služieb a registrátori internetových domén. Naša práca je celosvetovo pod drobnohľadom investorov a svetových médií.“

Značky:

Nechajte nám správu