Na uľahčenie odovzdania daňového priznania sme pre vás pripravili šikovného sprievodcu. Nájdete tu jednak formuláre na podanie daňového priznania, zistíte, ako sa to robí elektronicky a dokedy to všetko vlastne treba urobiť.

Týka sa vás daňové priznanie?

Týka, ak ste zarobili za minulý rok viac ako 1901,67 Eur. Do tejto sumy sa počítajú všetky príjmy, teda zo zamestnania, zo živnosti, ale aj prenájmu nehnuteľností či poľnohospodárskej pôdy. Výnimkou je prenájom nehnuteľnosti, ak za ňu ročne nedostávate viac ako 500 Eur – v tomto prípade je tento príjem oslobodený od zdanenia. Tlačivo k daňovému priznaniu sa pritom vypisuje len jedno, aj keď ste mali viacero typov príjmu.

Ak ste bežný zamestnanec a nemáte žiadne ďalšie príjmy, potom za vás zamestnávateľ vypracuje tzv. ročné zúčtovanie. Museli ste ho ale o to požiadať a to do 15. februára 2018. Rovnako vám pri dobrej vôli môže zamestnávateľ vypracovať aj samotné daňové priznanie ak máte viacero zdrojov príjmu. To je však skôr výnimka.

Ako odovzdávate daňové priznanie?

Ako živnostník – tzv. SZČO alebo podnikateľ môžete v tomto roku (ale už naposledy) odovzdať daňové priznanie aj na papieri. Od 1. júla 2018 však budete musieť už podávať daňové priznanie výhradne elektronicky. Teda to sa bude týkať daňového priznania, ktoré budete podávať na budúci rok. Od 1. januára 2018 však musia s daňovými úradmi komunikovať výhradne elektronicky všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri.

Daňové priznanie k dani z príjmov – typ A vyplňujete, ak máte príjmy iba zo závislej činnosti (teda ak ste zamestnanci podľa § 5 zákona o dani z príjmov) alebo príjmy z dohôd o vykonaní práce. To je prípad, ak ste z nejakého dôvodu zamestnávateľa nepožiadali o ročné zúčtovanie do 15. 2. 2018. V prípade, že ste v roku 2017 dosiahli aj iné ďalšie príjmy ako zo závislej činnosti, vyplníte daňové priznanie k dani z príjmov ale typ B. Pre daňovníkov, ktorí podávajú daňové podanie samostatne je to najbežnejší prípad.

Výhodnejšie je riešiť daňové priznanie už teraz elektronicky, keďže v elektronickom formulári máte možnosť odhaliť možné chyby pri vypĺňaní. To papier neumožňuje. Ak ste doteraz zvyknutí na papierové formuláre, môžete postupovať aj tak, že si údaje vypíšete na papier a potom ich prenesiete do elektronického formulára. Tiež je možný prenos dát napr. z excelovskej tabuľky, kde si niektorí daňovníci tiež radi vedú svoje účtovníctvo. Aj v tomto prípade využijete možnosť automatickej kontroly v elektronickom daňovom priznaní.

Elektronické daňové priznanie sa podáva cez portál finančnej správy a na to musíte mať samozrejme registráciu. Pritom môžete využiť kvalifikovaný elektronický podpis (ak ho máte), elektronický občiansky preukaz (eID s čipom, povolenými elektronickými službami a obnovenými certifikátmi) alebo podnikatelia mohli do 31. decembra 2017 uzatvoriť dohodu o elektronickom doručovaní priamo s daňovým úradom. Fyzické osoby takúto dohodu môžu uzatvoriť aj naďalej. Práve tento posledný spôsob sa využíva najčastejšie, lebo na to nie je potrebný elektronický občiansky preukaz. V tomto prípade sa treba zaregistrovať na portály finančnej správy. Zmluvu vyplníte, vytlačíte a necháte podpísať priamo na daňovom úrade.

Modernejší spôsob je využiť elektronický občiansky preukaz eID. Pozor na to, že v septembri 2017 po prevalení sa kauzy s nedokonalým zabezpečením eID boli všetky certifikáty znefunkčnené. Ak ste si certifikáty eID po tomto termíne nedali obnoviť, čaká vás návšteva klientského centra alebo miesta, kde sa vydávajú doklady. Váš občiansky preukaz pritom nebude nahradený za nový, do čipu sa len nahrá nový softvér.

Aká je výška dane?

Štandardná výška dane je podľa § 15 suma 19 % zo základu dane. Z časti základu dane, ktorá však presiahne sumu 35 022,31 eur sa uplatňuje až 25 %.

Ak nie ste platcom DPH a ste SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba), potom si môžete uplatniť paušálnu výšku nákladov. Tá predstavuje 60 % vášho príjmu (maximálne však do výšky 20 000 Eur) plus zaplatené povinné odvody. Nepotrebujete tak zbierať bločky z nákupov či faktúry počas celého roka a ak je to pre vás výhodné, uplatníte si paušálne náklady.

Do kedy sa odovzdáva daňové priznanie?

Daňové priznanie musíte vyplniť a odovzdať na daňovom úrade ako i zaplatiť splátku dane do 3. apríla 2018 vrátane. Posun voči tradičnému koncu marcu je tento rok spôsobený sviatkami Veľkej noci. Ak už teraz viete, že nestihnete podať daňové priznanie načas v riadnom termíne, predĺžte si ho o tri alebo až o šesť mesiacov (to však len v prípade, ak ste pracovali v zahraničí). Na predĺženie termínu stačí vyplniť dvojstranové tlačivo o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

Čo ak prídem na chybu v odovzdanom priznaní?

Ak po odovzdaní tlačiva sami zistíte chybu, vyplníte nové tlačivo daňového priznania, pričom ho na prvej strane označíte slovom „opravné“ a podáte ho na daňový úrad najneskôr do 3. apríla 2018. Prípadne ak bola lehota na odovzdanie daňového priznania predĺžená, tak do jej konca. Pokiaľ prídete na chybu alebo zistíte nejaké ďalšie skutočnosti, ktoré ste neuviedli v riadnom daňovom priznaní a už uplynul 3. apríl 2018, vyplníte nové tlačivo k daňovému priznaniu. Toto tlačivo však označíte ako „dodatočné daňové priznanie“.

V našom poradcovi pri vyplňovaní daňového priznania budeme ďalej pokračovať.

Zdroje: Seriál daňové priznania elektronicky  Finance.sk Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu