Podľa analytikov Gartner v roku 2016 bude 30 % zákazníkov skôr voliť lacnejšie modely počítačov. Výrobcovia zariadení budú podľa analytikov Gartneru nútení zvýšiť ceny PC, aby dorovnali znehodnotenie väčšiny mien. Podľa Gartnera to povedie k rastu cien PC hlavne v Eurozóne a v Japonsku a to až o 10 % v priebehu roku 2015.

Výdaje za zariadenia v západnej Európe vyjadrené v konštantných dolároch (teda bez započítania kurzových zmien) v roku 2015 vzrastú na 116 miliárd. Tento rast reflektuje očakávaný nárast cien v lokálnych menách. Marže výrobcov poklesnú aj preto, že sa zamerajú na oblasti najmenej postihnuté týmito menovými vplyvmi.

Na vyspelých trhoch sa predaje PC odvíjajú do značnej miery od cien a Gartner očakáva, že 30 % zákazníkov bude v aj v roku 2016 voliť lacnejšie modely. Analytici predpokladajú, že zákazníci sa podľa svojej reakcie môžu rozdeliť na tri skupiny:

Zákazníci orientovaní na cenu (kupujú PC s cenou pod 500 dolárov) budú voliť lacnejšie PC s horšími parametrami tak, aby vykompenzovali nárast cien. Tých bude približne 30 %.

Zákazníci orientovaní na úžitkovú hodnotu (kupujú PC s cenou 500 až 800 dolárov) odložia kvôli nárastu cien svoje nákupy. Sem bude patriť zhruba 40 % kupujúcich.

Zákazníci orientovaní na funkčnú výbavu (kupujú PC s cenou nad 800 dolárov) sa budú snažiť predĺžiť životnosť svojich PC o desatinu, aby tak kompenzovali nárast cien a následne pristúpia na vyššiu cenu. Sem patrí zvyšných 30 % zákazníkov.

Správanie podnikov a organizácií

V roku 2015 dajú podniky prednosť iným investíciám do IT, ako je softvér alebo služby. Veľké organizácie sa budú snažiť predĺžiť životnosť PC o 6 mesiacov v porovnaní s rokom 2014. Úplne zmiznú nákupy optických médií a niektorých doplnkov. U veľkých organizácií Garnter očakáva, že v roku 2015 znížia vzhľadom k nárastu cien svoje nákupy PC o 20 %. Malé podniky sa budú chovať podobne ako koncoví zákazníci orientovaní na úžitkovú hodnotu a je možné, že v snahe ušetriť, budú voliť modely určené skôr pre koncových používateľov.

Zdroj: Gartner

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu