Telekom pripravuje plošnú zmenu cien pevných služieb pre existujúcich i nových zákazníkov s 24-mesačnou viazanosťou. K úprave cien dôjde od 1. augusta 2018 pre hlasové, dátové i TV služby. Ceny mobilných služieb ostávajú naďalej nezmenené.

Hlavné dôvody: inflácia i rastúce náklady

Telekom pristúpi ku zmene cien pevných služieb z viacerých dôvodov. Prvým je inflácia na Slovensku za posledné roky, ďalšími sú rastúce náklady i vývoj situácie na niektorých trhoch ako napríklad TV poplatky za viaceré stanice.

Zvýšenia cien pevných služieb a najmä TV balíčkov boli na slovenskom trhu realizované väčšinou už v minulom roku, no Telekom pristupuje k zmenám neskôr, aj vzhľadom na ďalší očakávaný rast nákladov v budúcnosti.

Potreba zvyšovania cien pevných služieb je viditeľná v posledných dvoch rokoch v mnohých európskych krajinách. Operátori zvýšili ceny v Belgicku, Holandsku, Nemecku, Španielsku, Grécku, aj vo Veľkej Británii.

Úprava cien podľa počtu služieb

Zmena sa týka iba hlavného mesačného poplatku, nie za prenájom koncových zariadení či doplnkových služieb ako Magio Archív či TV balíčkov. Dotkne sa zákazníkov s 24-mesačnou viazanosťou. Zmena sa neaplikuje tým, čo využívajú služby s 12-mesačnou viazanosťou alebo za plné ceny bez viazanosti.

Zmena cien bude realizovaná podľa počtu služieb v balíku. Pokiaľ má zákazník iba jednu službu, cena sa zvýši o 0,90 € mesačne. Ak má zákazník dve alebo tri služby, zvýši sa cena každej o 0,60 € mesačne. Cena balíka dvoch služieb sa zvýši o 1,20 € mesačne, balík troch služieb o 1,80 € mesačne.

Telekom bude o zmene cien priamo informovať aj svojich zákazníkov listami, e-mailom či SMS správami a keďže ide o podstatnú zmenu zmluvných podmienok, budú môcť zákazníci od svojej zmluvy odstúpiť do 31.7.2018, resp. do jedného mesiaca od oznámenia tejto zmeny.

Množstvo noviniek v pevnej sieti za 5 rokov

Od uvedenia Chytrej ponuky na jar 2014 so súčasnými cenami realizoval Telekom množstvo investícií a postupne obohatil ponuky všetkých typov pevných služieb. V rámci širokopásmového internetu Telekom výrazne zvýšil pokrytie optikou i VDSL technológiou a na jeseň 2016 bezplatne plošne zvyšoval rýchlosti pre zákazníkov.

Pri TV službách boli zvýšené počty poskytovaných kanálov a aj v HD kvalite. Telekom navyše priniesol množstvo exkluzívneho TV obsahu (DIGI Sport 1-5, uvedenie detskej Ťuki TV i čerstvej novinky Folklorika). TV zákazníci môžu neustále využívať bezplatne aj Magio Go, do ktorej sú pridávané HD kanály.

Pri hlasových službách boli po uvedení Chytrej ponuky do paušálov pridané neobmedzené volania do pevných sietí v SR i do mobilnej siete Telekom.

Zmena cien iba pre pevné služby Telekomu

Pripravovaná úprava cien sa bude týkať iba pevných služieb Telekomu, nemá dosah na portfólio mobilných služieb resp. ponuku služieb dcérskej spoločnosti DIGI Slovakia.

Značky:

Nechajte nám správu