Konica Minolta pokračuje vo svojich výskumných aktivitách a už má k dispozícii vo svojej brnianskej pobočke R&D centrum.

konica (11)

Zameria sa na vývoj inteligentných systémov a inovačné aktivity v segmente printing & imaging. Konica Minolta (KM) nie je len o tlačových zariadeniach. Názov skladajúci sa z kedysi dvoch samostatných značiek charakterizuje aj smerovanie tejto spoločnosti. Kým mnohé roky bola vnímaná ako hardvérová firma, teraz je to firma orientujúca sa na služby a softvér.

konica (1)

Kunihiro Koshizuka, výkonný riaditeľ R&D, hovorí o tom, že práve tu sa rozhodol otvoriť ďalšie centrum. Jednak je to pokračovanie otvorenia takéhoto technologického centra v marci tohto roku a tiež aj pre svoju lokalitu. Brno ako mesto študentov, startupov a technologických firiem, vhodne poslúži na tento účel. Strategická je aj poloha pre svoju dostupnosť s Viedňou, Prahou ale aj Bratislavou. Je tu 100 000 študentov a množstvo zahraničných firiem.

Hiro Yamazaki, hlavný manažér R&D hovorí o strategických aktivitách firmy pričom zdôrazňuje údaj o 9%.

konica (2)

Ten ako vidno aj na obrázku, tvoria práve zariadenia pre lekársku starostlivosť. Takisto je zaujímavým údajom 77%-tný podiel na trhu v 29 krajinách, kde KM obsadzuje s ČB a farebnými multifunkciami 1. a 2. priečku.

konica (3)Firma plánuje do budúcna aj naďalej využívať svoje znalosti v oblasti fotoaparátov a optiky, keď v minulosti fotoaparáty vyrábali. Je to priama nadväznosť a tak nie je prekvapení, že využíva know-how pri výrobe tlačových zariadení. A spolu so súčasnými trendami je to len na krok od hardvérovo zameranej firmy na firmu orientovanú v oblasti služieb a špecifických riešení. Aj preto je potrebné otvárať developerské centrá po svete. Okrem Brna sú takéto centrá aj v Silicon Valley v USA ale aj v Japonsku. Riaditeľstvo R&D centra pre inovácie je v Japonsku, v Silicon Valley je centrum pre vývoj a technológie, Brno zastreší vývoj a výskum. Počíta sa priamo so zapojením sa do vznikajúcich startupov v Čechách aj na Slovensku.

konica (4)

Ďalším krokom vo vývoji je zameranie na laserovú technológiu. Svoje znalosti chcú aplikovať do oblastí športu, marketingu a monitoringu. Bude sa to týkať presného zacielenia na rôzne objekty vrátate tých pohybujúcich sa, analýzu správania (to práve v rámci marketingu) atď.

konica (17)

Internet vecí – IOT

konica (9)

Toto slovné spojenie budeme počuť čoraz viac. KM sa bude takisto angažovať aj v tejto oblasti. Prakticky sa jej pre svoje výskumné a softvérové aktivity nevyhne. Dr. Dennis Cury hovorí o tom, že v IOT je skutočne veľká hodnota. Využívanie dát však zatiaľ ešte nie je na takej úrovni, na akej by mohlo byť. Sú oblasti, ktoré nebudú tak dátovo náročne, resp. nebude potreba z nich ťažiť toľko dát. Ide predovšetkým o to, aby dáta nadobudli vo výsledku zmysluplnú hodnotu. Medzi vyhrotené oblasti však rozhodne patria telekomunikácia a v nadväznosti na to aj lokalizačné služby. Ako prvé bude treba vyriešiť zber dát a následne im dať aj zmysel. Ideálne riešenie, ktoré fungovalo naprieč rôznymi spektrom zariadení a oblastí, je nájsť vzory. Prakticky hľadanie širšie aplikovateľných vzorov bude nevyhnutnosť.

konica (8)

Konica Minolta BIC – Business Innovation Centre.

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.

Nechajte nám správu