Každý mesiac zmizne až 23 000 mobilných zariadení. Ako sa chrániť pred krádežou či stratou?