IT Asociácia Slovenska upozorňuje na možné zvýšenie cien Smart televízorov ako dôsledok nového autorského zákona. Jeho súčasná podoba, ktorú schválil parlament 1. 7. 2015, znamená, že predajcovia musia odvádzať náhradu odmeny autorov vo výške  3 % z ceny každého Smart TV pre organizácie kolektívnej správy práv autorov.

Náhrada odmeny má byť kompenzáciou za právo používateľa  vyhotovovať rozmnoženiny autorských diel pre súkromnú potrebu. Náhrada musí byť pridaná k základnej cene Smart TV. Bude teda logicky viesť k vyššej predajnej cene zariadení a zaplatí ju užívateľ – koncový spotrebiteľ, ktorý len zriedka príslušnú funkciu nahrávania na USB na televízore skutočne využíva.

ITAS považuje výšku náhrady 3 % v tomto prípade za neprimeranú a za neúmernú zaťaž pre spotrebiteľov.

Náhrada nemá nič spoločné s bežnými nákladmi dovozcov  a predajcov televízorov a nesúvisí ani s ich ziskom. Náhradu vybranú od spotrebiteľa musia odovzdať organizáciám kolektívnej správy práv autorov.

ITAS ako neziskové združenie osôb zastupuje záujmy svojich členov, firiem z oblasti IT a spotrebnej elektroniky. Tí upozorňujú na možný odliv nákupu do zahraničia, kvôli nižším cenám televízorov v okolitých krajinách, keďže tam také poplatky na Smart TV nie sú. Tento vývoj môže mať za následok okrem zníženia obratov domácich, slovenských, firiem aj stratu príjmu štátu z DPH pri nákupe realizovanom v zahraničí.

ITAS vyzvala Ministerstvo kultúry SR, ktoré zákon pripravovalo, aby predložilo jeho jasný, právne záväzný výklad, ktorý by presne určil, za ktoré typy zariadení, aj televízorov, sa náhrady majú platiť. Pri rokovaniach pred prijatím konkrétneho textu nového zákona ITAS vychádzala zo spoplatnenia len televízorov určených na nahrávanie TV záznamov na zabudovaný pevný disk, ktoré je následne možné prehrať na ďalších televízoroch alebo iných zariadeniach.

Predstavitelia organizácie kolektívnej správy práv autorov SOZA však následne prezentovali rozhodnutie vyberať poplatky prakticky zo všetkých Smart TV aj bez pevného disku vybavených USB mechanikou alebo čítačkou pamäťových kariet. V súčasnosti platná legislatíva ich ako spoplatnené zariadenia nedefinovala a ani sa za tieto zariadenia žiadne náhrady neplatili.

ITAS tak neporušuje žiadnu dohodu, len namieta poplatok, ktorý sa doteraz neplatil.

 

Značky:

Nechajte nám správu