Intel: V tretine spoločností bežia počítače nonstop

Stretneme sa s nimi vo viac ako polovici slovenských firiem – počítače, ktoré bežia dňom aj nocou a zbytočne spotrebúvajú energiu. Platí pravidlo: čím väčšia firma, tým viac je to pod jej rozlišovacou schopnosťou. Dôvodom nie sú ani tak aktualizácie softvéru, ale skôr neinformovanosť alebo pohodlnosť zamestnancov. K energeticky úspornému správaniu pomôže osveta alebo technológie, ktoré namiesto zamestnancov vypínajú a zapínajú počítače na diaľku.

 IntelSpotreba

Takmer tretina počítačov v stredoeurópskych firmách zostáva zapnutá aj v noci, čo má podstatný vplyv na ich spotrebu elektrickej energie. Najlaxnejší sú zamestnanci na Slovensku, kde nechávajú počítače zapnuté po odchode z práce v 55 % oslovených firmách. V Českej republike spotrebuváva mimo pracovnú dobu elektrickú energiu viac ako tretina počítačov vo firmách (36 %). Najlepšie dopadli firmy v Maďarsku a v Poľsku, kde se týmto spôsobom plytvá energiou len v 17 % firiem. Výsledky priniesol prieskum spoločnosti Intel realizovaný v 576 firmách v štyroch stredoeurópskych krajinách počas februára a marca 2015.

Prečo vlastne zamestnanci nevypínajú počítače?

Prieskum do veľkej miery popiera prevládajúci názor, že počítače sú mimo pracovnej doby v prevádzke hlavne z dôvodu softvérových aktualizácií a správy počítačov. „V  štyroch uvedených krajinách  sa tieto aktivity mimo pracovnej doby týkajú len 28 % firiem. Najviac pracovití sú IT administrátori na Slovensku, kde mimo obvyklú pracovnú dobu vykonáva správu počítačov až 44 % firiem. Naopak v ČR to je menej ako každá piata firma (17 %), v Poľsku a Maďarsku menej ako štvrtina (rovnako 24 %),“ uvádza Petr Ulvr, obchodný manažér spoločnosti Intel pre Českú a Slovenskú republiku.

Veľké firmy sú vo vypínaní laxnejšie ako menšie

Čo sa týka veľkosti firiem, najväčšia pozornosť je venovaná vypínaniu počítačov v menších a stredne veľkých firmách do 200 zamestnancov, naopak možno prekvapivo väčšie firmy sú oproti ním vo vypínaní pohodlnejšie – vo firmách s 200 až 500 zamestnancami bežia cez noc tri z desiatich počítačov, vo firmách nad 500 zamestnancov dokonca štyri z desiatich. Spotreba generovaná zo zbytočnej prevádzky počítačov je priamo úmerná množstvu počítačov, takže strata veľkých firiem, ktoré vypínanie nesledujú, je o to významnejšia.

Motivácia IT oddelenia k úsporám energie

S vyššie uvedenými faktami taktiež súvisí, že ČR je na konci rebríčku v poradí motivovanosti IT oddelení k vytváraniu úspor elektrické energie. V takmer dvoch tretinách (64 %) českých firiem nie je oddelenie nijako zaangažované na spotrebe, ktorú informačné technológie spotrebujú. Podobná situácia je aj v Poľsku (60 %) a na Slovensku (54 %). Len v Maďarsku väčšina firiem (52 %) svoje IT k úsporám motivuje.

K úspornému chovaniu pomôže osveta alebo technológie, ideálne oboje

Z výsledkov prieskumu je jasné, že množstvu firem a ich zamestnancom by prospela väčšia osveta, alebo nariadenie, ktoré by ich viedlo k ekonomickému a ekologickému správaniu. Počítače zapnuté cez noc, hlavne PC, ktoré stále vo firmách výrazne prevažujú nad úspornými mobilnými zariadeniami typu notebook, ultrabook alebo počítač typu 2 v 1, sú totiž významnými spotrebičmi elektrickej energie. Spotreba stolného počítača staršieho ako päť rokov sa v prípade, ak nepríde k jeho vypnutiu, pohybuje na úrovni zhruba 0,40 EUR za deň, a to aj v prípade, že vypneme monitor. Ak zamestnanec nechává starší stolný počítač zapnutý aj počas víkendov, sviatkov a dovolenky, nie je nič výnimočné, ak sa jeho ročný účet za prevádzku počítača prehupne cez 140 EUR.

S ohľadom na zbytočné plytvanie energie vo firmách vznikla technológie Intel vPro: dokáže vzdialene vypnúť počítač na konci pracovného dňa a v tomto vypnutom stave stále zabezpečiť ich každodenný servis, opravy a aktualizácie. „Keď ráno pracovník príde ku svojmu počítaču, ten je už prostredníctvom vzdialenej správy zapnutý a opäť v aktívnom móde,“ popisuje prednosti technológie Petr Ulvr. Pokiaľ firma podľa analýzy spoločnosti Intel vzdialene vypne stolné počítače na noc na dvanást hodín medzi šiestou hodinou večer a šiestou ráno, zníží tým svoj účet za prevádzku počítačov až o 30 %. „Ak to prevedieme do finančnej roviny, pri stredne veľkej firme so stovkou starších stolných počítačov táto konkrétna úspora s veľkou pravdepodobnosťou prekročí 3 600 EUR ročne,“ zhrnul prínosy úspornej technológie Petr Ulvr zo spoločnosti Intel.

K samotnému využívaniu úsporných technológií Intel vPro sa hlásí 13 % oslovených firiem, najviac v ČR (20 %). Okrem takmer šesťdesiatpercentnej skupiny firiem, ktoré vPro nemôžu využívať (nevlastnia počítače s procesormi vPro), existuje pomerne významné percento firiem (22 % v priemere), ktoré technológiu Intel vPro nevyužívajú, aj keď sú ich počítače vybavené vPro procesormi. Najviac ich je opäť v ČR – 27 %.

Aktivácia a konfigurácia vzdialenej správy prostredníctvom technológie vPro je dnes  jednoduchá aj vďaka tomu, že Intel pre tieto účely firmám sprístupnil potrebné softvérové nástroje zadarmo.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu