Najväčšie a najsilnejšie IT spoločnosti na svete spojili sily a vytvorili konzorcium s názvom Partnership on AI.

Všetky tieto firmy už masívne investovali do AI a nové konzorcium bude slúžiť okrem iného aj na zdieľanie výskumu a vytváranie najlepších metód a postupov pri vytváraní AI technológií. Medzi zakladacími členmi sú Amazon, Facebook, IBM, Google/DeepMind a Microsoft. V budúcnosti plánujú prijímať nových členov, vrátane neziskoviek a aktivistov, pričom dostanú rovnaké členstvo v konzorciu ako korporácie. Momentálne však v konzorciu chýbajú firmy ako Apple, Baidu či OpenAI, ale v budúcnosti sa môžu stať členmi, ak nebudú namietať voči cieľom a praktikám konzorcia Partnership on AI.

Oficiálnymi cieľmi konzorcia sú podpora výskumu a odporúčanie najlepších metód v oblastiach ako etika, transparentnosť, vzájomná spolupráca, súkromie, spoľahlivosť a robustnosť technológie. Tiež chce zvyšovať povedomie verejnosti o AI, pričom cieľom je, aby verejnosť vnímala AI ako pozitívnu zmenu a nie ako negatívnu či nebezpečnú. Konzorcium chce tiež vytvoriť platformu, na ktorej budú môcť výskumníci spolupracovať a vymieňať si poznatky.

Konzorcium chce zapojiť do diskusie o AI nielen inžinierov, ale aj psychológov, filozofov, ekonómov, finančníkov, sociológov, právnikov a politikov, aby mohli spoločne vyhodnocovať dopad AI na spoločnosť.

Na jednu stranu sa dá povedať, že konzorcium je dobrý nápad, pretože firmy budú môcť ľahšie zdieľať výskum a zabezpečiť, že jednotlivé technológie budú spolupracovať – čo je lepšie, ako keby každý pracoval v izolácii. Tiež by na seba mali dohliadať, v prípade keby niektorý z partnerov chcel skúšať niečo nebezpečné.

Kritici však už teraz hovoria, že najväčší giganti takto vytvárajú oligopol, aby sa chránili a bránili potenciálnej konkurencii vôbec vstúpiť na trh. Nutno však podotknúť, že konzorcium má v pláne prijať ako členov všetkých záujemcov, takže pokiaľ toto budú dodržiavať, nie je dôvod na paniku.

Druhým veľkým problémom je súkromie. Ak ste už teraz nervózni z toho, že niektorá z týchto firiem má priveľa vašich údajov, tak predstava, že si začnú všetko medzi sebou zdieľať je čistá nočná mora. Google, Facebook a Microsoft majú už teraz pod kontrolou takmer všetko, čo robíme v digitálnom svete. Konzorcium dokázalo už teraz popudiť ľudí citlivých na súkromie, keďže ani ich vlastná stránka nepoužíva ani len HTTPS. A to práve Google plánuje označovať všetky stránky bez HTTPS ako nebezpečné.

Zdroj: tomshardware.co.ukpartnershiponai.org

Nechajte nám správu