Spoločnosti Ericsson, Orange a PSA Peugeot Citroën podpísali partnerskú dohodu o realizácii pilotného projektu 5G technológií pre aplikácie v automobilovom priemysle.

Projekt pripojených vozidiel s názvom „Smerom k 5G“ si kladie za cieľ využiť 4G a jej technologickú evolúciu na 5G. Zároveň rieši predpoklady pre využívanie pripojených vozidiel, ako napríklad inteligentné dopravné systémy (IDS), zvýšenie bezpečnosti na cestách a podpora vzniku nových automobilových služieb.

Partnerstvo sa zameriava na komunikáciu medzi vozidlami a vozidiel s infraštruktúrou, ako aj na technológie, potrebné pre nasadenie inteligentných dopravných systémov a služieb pre vozidlá, pripojené v reálnom čase. Pri prvých testoch budú použité end-to-end systémy s architektúrou na báze technológie LTE, neskôr sa prejde na LTE-V a 5G.

Prvé prípady použitia pre kooperatívne IDS už boli definované a v súčasnosti sú testované. Patrí medzi ne možnosť zdieľania obrázkov medzi pripojenými vozidlami na ceste tak, aby vodič v nasledujúcom vozidle „videl skrz“ vpredu idúce vozidlo, a upozornenia v reálnom čase, že sa blíži pohotovostné vozidlo (polícia, hasiči,…). Ďalšie testovanie bude prebiehať v roku 2017 ako súčasť tejto výskumnej iniciatívy.

„Smerom k 5G“, iniciatíva v oblasti pripojených vozidiel, je pre všetkých troch partnerov významnou príležitosťou spojiť svoje odborné znalosti v oblasti pripojených vozidiel a možnosťou spoločne čeliť výzvam, ktoré prinášajú nové mobilné služby a Internet vecí (IoT).

Ericsson poskytuje rádiovú technológiu a služby spolu s distribuovanou a virtualizovanou chrbticovou sieťou.

Orange ponúkne mobilnú sieť s pridruženým spektrom v testovacej oblasti a palubné pripojenie.

PSA Peugeot Citroën má v rámci projektu na starosti definovanie požiadaviek prípadov použitia v automobilovom priemysle, vstavanú integračnú architektúru, používateľské skúsenosti a technické overovanie.

Vďaka vzájomnej spolupráci partneri definujú a otestujú komplexné predpoklady a požiadavky na 5G infraštruktúru, ktorá bude napĺňať potreby priemyslu pripojených vozidiel. Zároveň identifikujú celý potenciál inovatívnych služieb a prípadov použitia v prospech zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky a lepšej kvality služieb pre koncových používateľov.

 

Nechajte nám správu