Firmy potrebujú riešiť predaj svojich produktov a ponuku svojich služieb pomocou marketingu.

Podľa posledného prieskumu medzi cca 150 slovenskými marketérmi z firiem len 3 % z nich nemá vo svojom media mixe digitálne online kampane. Internet je kanál, ktorý môže tvoriť veľmi zaujímavé objemy predaja. Firmy si riešia na ňom marketing buď samé, alebo v spolupráci s digitálnou agentúrou.

Ako sa má firma pripraviť na agentúru

Pokiaľ chcete pomôcť s online marketingom, musíte sa na spoluprácu s agentúrou ako firma pripraviť.

1. Rozpočet na marketing

Je to veľmi dôležité si vedieť definovať rozpočet, ktorý sa má investovať do marketingu. Agentúra vám vie poradiť, koľko je efektívne do ktorého marketingového kanála dať.

2. Musíte si vedieť jasne definovať, aké sú vaše merateľné ciele, ktoré sa pri spolupráci majú dosahovať. Môžu to byť:

Priame obchodné ciele:

  • objem objednávok a ich rast
  • PNO (podiel nákladov na obrate)
  • ROI (návratnosť investícií)

Nepriame obchodné ciele:

  • Brand awareness (znalosť značky v cieľovej skupine)
  • Počet kliknutí na kontakty (email, telefón)
  • Počet odoslaných formulárov

Čiastkové parametre kampaní

  • CPA (platba za konverziu – nákup, objednávka, rezervácia…)
  • CPM (cena za 1 000 zobrazení reklamného formátu) pri bannerovej reklame)
  • CTR (miera preklikov)
  • Open Rate (pomer medzi počtom otvorených a odoslaných emailov)

A mnohé ďalšie…

Majitelia firiem uprednostňujú priame predaje, marketingové oddelenia dávajú dôraz aj na sekundárne parametre kampaní.

1. Definovať si cieľové skupiny, ktoré sú pre firmu najdôležitejšie. Či je to B2B (firma obchoduje s firmou), alebo B2C (firma predáva koncovému zákazníkovi), alebo ich kombinácia.

2. Jasne si definovať, čo sú vaše firemné konkurenčné výhody a s čím môže agentúra v kampaniach pracovať a čo môže komunikovať.

3. Ideálne je, keď si firma vie vypracovať zadanie pre výberové konanie, tender, alebo priame zadanie pre agentúru, kde čo najpresnejšie definuje svoje požiadavky. Dá sa na to využiť aj spolupráca s profesionálom, ktorý vie presne s týmto zadaním pomôcť.

Na čo nesmie firma zabudnúť?

Firma by mala mať nastavené správne meracie nástroje na webe a na sociálnych sieťach a mať ich správne prepojené. Kľúčový je Google Analytics (GA) a meranie cieľov, nastavený elektronický obchod, prepojenie  GA s Google Ads, Facebook Pixel, nasadenie heat maps (tepelných máp na sledovanie návštevnosti), meranie priechodnosti formulárov, alebo krokov v nákupnom košíku. Ak tieto veci firma nemá správne nastavené, agentúra môže mať pri tvorbe stratégie problémy, nevychádza z reálnych čísel.

Firma by mala vyžadovať od agentúry, aby jej dala pohľad na celý jej marketing, komunikáciu a prichádzala s nápadmi na jej zlepšenie.

Čo treba od agentúry pri spolupráci vyžadovať?

Férové podmienky spolupráce

Agentúra by mala robiť kampane v klientových účtoch, ktoré po skončení klientovi ostávajú. Výpovedná lehota spolupráce a jej podmienky by mali vyhovovať a byť win-win pre obe strany. Tak sa potom rodí dlhodobá spolupráca.

Dôveryhodné referencie

Agentúra by sa mala chváliť pozitívnymi referenciami od klientov a nielen peknými vizuálmi a case study svojich kampaní, lebo firmy si vyberajú partnera, s ktorým nechcú bojovať, ale spolupracovať.

Pravidelný odborný reporting

Kľúčový bod pre firmu, ktorá využíva agentúru na marketing, je pravidelný reporting jej služieb, výsledkov a prác. Reporting sa dá riešiť viacerými formami, napríklad aj emailom s prílohami. Ja však odporúčam požadovať dashboard s hlavnými kritériami, ktoré chcete sledovať a potrebujete v reálnom čase vyhodnocovať. Na to slúžia rôzne nástroje, ako napríklad Google Data Studio. Dokonca sa dá naprogramovať dashboard, ktorý spojí viacero vašich firemných systémov. Dôležitá je aj interpretácia výsledkov a dát, kde je dobré, aby ju klient od agentúry dostával aj osobne a nechal si všetko, čo sa v kampaniach deje, vysvetliť.

Milan Markovič, Leader Effectix Slovensko

Zdroje: Go4insight

Značky:

Nechajte nám správu