Len 1 z 9 technických fakúlt na Slovensku ponúka nemčinu ako povinne voliteľný cudzí jazyk. Rapídne klesá aj podiel výučby tohto jazyka voči ostatným. Za posledných osem rokov o viac než 13 percent.

To všetko v čase, keď je nemčina personalistami a zamestnávateľmi vyhľadávanou komoditou na rozvíjajúcom sa slovenskom trhu, plnom investorov z nemecky hovoriacich krajín! STENGL IT Akademie spolu s odborníkmi z Ekonomickej univerzity v Bratislave sa pustili do projektu, ktorý priblíži nemčinu ľuďom a pomôže im tak uplatniť sa na trhu práce.

Slovenské školy zaspali?

Až 500 nemeckých firiem investuje na našom území a 40 percent z nich ešte očakáva nárast pracovných miest. Pričom v súčasnosti, keď nemecké firmy zamestnávajú viac než 120-tisíc Slovákov, personalisti bijú na poplach, že nie sme schopní pokryť dopyt po funkciách, vyžadujúcich ovládanie tohto jazyka. Väčšina škôl na vzniknutú situáciu nereflektuje. Tá zručnosť by pritom absolventom mohla zaručiť nadobudnutie lukratívnej pracovnej pozície na Slovensku. Nehovoriac o 55-tisícoch otvorených pracovných miest na nemeckom trhu len pre IT expertov.

Dôkazom, že školy vo svojej výuke promtne nereagujú na aktuálny stav, sú čísla. Len 7,8 percent, čiže 3397 študentov, tento rok maturovalo z nemčiny a jedna z deviatich technických fakúlt ju má ako povinne voliteľný jazyk. Jazykové zručnosti Slovákov sa pomaly obmedzujú výlučne na angličtinu a už od roku 2012 klesá počet žiakov, učiacich sa druhý cudzí jazyk.

Význam STENGL IT Akademie

Nevyhnutnú potrebu nemeckého jazyka si uvedomuje spoločnosť stengl a.s., ktorá sa na IT trhu presadila skombinovaním technologických znalostí so znalosťou nemčiny. „Angličtina IKT špecialistovi u nás nezabezpečuje okamžité uplatnenie. Je potrebná znalosť nemeckého jazyka na úrovni B1 a vyššie. To znamená bežnú komunikáciu v nemčine, projektovú reč a základy v IT problematike,“ hovorí Andrej Petrovaj, autor projektu STENGL IT Akademie a výkonný riaditeľ stengl, a. s.

Po predchádzajúcej úspešnej spolupráci s Goethe-Institut Bratislava a Žilinskou univerzitou v Žiline sa partnerom 3. ročníka špecializovaného kurzu komunikačnej a IT nemčiny stali Fakulta aplikovaných jazykov a Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Odborníci si dali za cieľ podporiť konkurencieschopnosť a zvýšiť šance na zamestnanosť pre ľudí, pracujúcich v tomto odbore.

„Nemčina dnes zo slovenskej perspektívy nie je len pracovným jazykom opatrovateliek rakúskych dôchodcov alebo zdravotných sestier v nemeckých nemocniciach, je to aj jazyk každodennej komunikácie slovenských manažérov na vedúcich pozíciách nemeckých a rakúskych firmách,“ vysvetľuje Radoslav Štefančík, dekan Fakulty aplikovaných jazykov EU BA.

Ako sa prihlásiť?

Počas dvoch ročníkov sa do projektu prihlásilo 270 uchádzačov, vybraných bolo 23 účastníkov a všetci úspešní absolventi získali v závere certifikát s tabletom. Jedinými podmienkami získať kurz ZADARMO je mať nad 18 rokov, znalostnú úroveň nemčiny B1 a prejsť trojkolovým výberom.V prvom kole musí účastník zvládnuť aspoň 5 zo 6 IT otázok, v druhom kole preukázať jazykové zručnosti a v treťom kole ho čaká osobný pohovor.

Prihláška je k dispozícii na stránke StengAkademie, výuka s native vysokoškolským lektorom sa začína v októbri. Účastníci predchádzajúcich ročníkov STENGL IT Akademie dnes ovládajú v nemčine odbornú terminológiu, zvládajú e-mailovú aj osobnú komunikáciu, dokážu sa aktívne podieľať na firemných projektoch a tiež komunikovať na osobnej báze v zamestnaneckej spoločnosti.

Názory vysokoškolských kapacít

Dekan Fakulty aplikovaných jazykov EU BA Radoslav Štefančík: „Cudzojazyčné kompetencie sú dnes alfou a omegou úspechu na pracovnom trhu. V stredoeurópskom priestore je popri angličtine znalosť nemeckého jazyka pridanou hodnotou každého uchádzača o zamestnanie a zároveň dôležitým predpokladom jeho úspešnej profesionálnej kariéry.”

Lucia Hrebeňárová, riaditeľka Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA: „Projekt je výborným spojením univerzitného prostredia a praxe . Nielenže rozširuje obzory, ale prináša aj nové témy a zážitkové metódy. Nesie v sebe odkaz, že učenie sa nemeckého jazyka je aj v našom regióne nevyhnutnosťou.“

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu