Spoločnosť M7 Group SA, poskytovateľ satelitnej televíznej platformy Skylink, pozastavila možnosť aktivovať slovenské služby Skylinku u predajcov v Českej republike a české služby Skylinku u predajcov na Slovensku.

Behom posledných pár týždňov bola spoločnosť M7 Group SA kritizovaná najväčšími českými a slovenskými komerčnými televíziami v súvislosti s možnosťou aktivácie služieb Skylinku v zahraničí.

Vzhľadom k tomu, že Skylinku záleží na konštruktívnej spolupráci s komerčnými vysielateľmi, rozhodli sa s okamžitou platnosťou pozastaviť možnosť aktivácie slovenských služieb Skylinku u všetkých predajcov v Českej republike a tiež možnosť aktivácie českých služieb Skylinku u všetkých predajcov na Slovensku.

Zástupcovia spoločnosti Skylink uviedli: „Snahou Skylinku je neustále zlepšovanie služieb a používateľského komfortu. Naše kroky vždy boli v súlade s právom Európskej únie a so zmluvnými záväzkami voči vysielateľom. Komerčné televízie majú iný názor. O veci rozhodne Mestský súd v Prahe, u ktorého spoločnosť FTV Prima, spol. s r.o., TV Nova s.r.o. a MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podali návrhy na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým súd vyhovel. Spoločnosť M7 Group SA sa proti uzneseniu vydanému na návrh FTV Prima, spol. s r.o. u súdu v zákonnej dobe odvolala a odvolá sa i proti uzneseniam vydaným na návrh TV Nova s.r.o. a MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Do vydania finálneho rozsudku sa nebudeme k tejto veci ďalej vyjadrovať.“

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu