Zástupcovia slovenských televíznych vysielateľov a prevádzkovateľov káblových televízií pokračujú vo vzájomnej diskusii týkajúcej sa budúceho spoplatnenia retransmisie obsahu komerčných televízií. Vysielatelia argumentujú neustále sa zvyšujúcimi poplatkami na práva televíznych programov, zástupcovia káblových televízií hovoria o zvýšenej potrebe edukácie verejnosti o tomto kroku zo strany televízií.

Slovanet1_nowat

Moderátor panelovej diskusie Tomáš Czwitkovics, Zdenko Ryšavý, riaditeľ Centra techniky skupiny Markíza, Andrej Doležal, riaditeľ Sekcie techniky RTVS a Robert Ťavoda, prezident Asociácie prevádzkovateľov káblovej televízie

 

To, ako a kedy sa tento vývoj dotkne koncových divákov, zatiaľ ešte nie je známe. Táto téma ako aj problematika nelegálnosti šírenia českých komerčných TV kanálov v slovenskom éteri bola predmetom diskusie na 9. ročníku konferencie Metro ON Line v Poprade, ktorej generálnym partnerom je spoločnosť Slovanet.

Panelová diskusia sa odvíjala od témy spoplatnenia vysielania kanálov vo vysokom rozlíšení (HD), ktoré sa už na Slovensku stáva realitou. Vysielatelia uzatvárajú zmluvy s členmi Asociácie prevádzkovateľov káblovej televízie (APKT). Podľa prezidenta APKT Roberta Ťavodu zatiaľ niektorí operátori tieto poplatky vďaka svojim rezervám neprenášajú na koncového diváka. Z diskusie však vzišlo, že tento proces nevyhnutne smeruje k zvýšeniu ceny, ktorú v budúcnosti pocítia aj samotní diváci.

Vysielatelia, ktorých na konferencii Slovanet Metro ON Line zastupovali riaditeľ Sekcie techniky RTVS Andrej Doležal, Andrej Miklánek, manažér plateného televízneho obsahu TV JOJ a Zdenko Ryšavý, riaditeľ Centra techniky skupiny Markíza, sa zhodli  na tom, že ich zámerom nie je v nijakom prípade ísť proti operátorom. Spoplatnenie vysielaného obsahu sa odvíja od trendov na celkovom trhu médií, kde sa už získavanie kvalitného obsahu bezplatne stáva minulosťou. Televízie argumentujú čoraz vyšším nárastom poplatkov za autorské práva k vysielanému obsahu a sú pripravené v tomto zmysle edukovať aj koncových divákov.

slovanet3_nowat

Ján Forwarczny z Asociácie regionálnych telekomunikačných operátorov Slovenska, Andrej Miklánek, manažér plateného televízneho obsahu TV JOJ a Vlastimil Lakatoš zo Slovenskej asociácie pre káblové telekomunikácie.

 

Šírenie osvety o týchto zmenách a nutnosti priplatenia si za kvalitný obsah v HD zo strany samotných televízií podporujú aj zástupcovia káblových operátorov. Podľa vysielateľov však budúcnosť retransmisie komerčných televízií smeruje k tomu, že bude postupne spoplatnený celý ich obsah. Súvisí to s legislatívnou zmenou, ktorá nastala po vypnutí analógového vysielania, čím zaniká komerčným vysielateľom povinnosť šíriť svoj signál bezodplatne, ako aj s postupným vypínaním vysielania v menej kvalitnom SD rozlíšení. Zástupcovia troch najväčších slovenských televízií potvrdili, že k 31. 12. 2016 bude vypnutá satelitná distribúcia signálu v SD na satelitnom vysielači Astra 23,5. Celkové vypnutie vysielania v SD zo slovenského éteru je však ešte otázkou ďalších diskusií ako aj analýz vývoja situácie na trhu, s čím súvisí aj vývoj vybavenia domácností potrebnými set-top-boxami a HD-ready TV prijímačmi.

V rámci diskusie sa zástupcovia vysielateľov a operátorov dotkli aj témy vysielania českých komerčných televízií na území Slovenska. České komerčné stanice neprideľujú operátorom na území Slovenska povolenie, keďže nevlastnia práva na akvizičný obsah. To znamená, že šírenie určitej časti obsahu českých vysielateľov je v rozpore s autorským právom a je teda z právneho hľadiska nelegálne. Podľa prezidenta APKT Roberta Ťavodu je tento problém v súčasnosti neriešiteľný. Nedá sa očakávať, že operátori vyradia zo svojej ponuky české komerčné stanice, pretože by sa dostali do konkurenčnej nevýhody voči ostatným. Možným riešením do budúcna je vytvorenie jednotného digitálneho trhu, ktorý chystá Európska únia, alebo vysielanie upravených verzií českých komerčných kanálov na Slovensku, ktoré by časť vysielania nezahŕňali, čo by však znížilo ich atraktivitu u divákov.

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu