Najvyšší plat dostávajú ľudia pracujúci v Bratislavskom kraji, kde v priemere zarobia 1280 Eur mesačne. V Košickom regióne je najväčší rozdiel medzi platmi mužov a žien. Takmer vo všetkých odvetviach sú platy najvyššie v regióne hlavného mesta.

Zamestnanci vstupujúci na trh práce v Bratislave zarábajú viac ako najlepšie zarábajúca skupina zamestnancov Nitrianskeho a Prešovského kraja v produktívnom veku. Priemerná hrubá mzda je v automobilovom priemysle najvyššia za posledných 5 rokov.

Priemerný hrubý mesačný plat Slovákov rástol

Podľa platového prieskumu Platy.sk sa priemerný mesačný plat od roku 2014 zvýšil o 4 %. Kým minulý rok zarobili Slováci v priemere 890 eur v hrubom za mesiac, tento rok tvorí hrubý mesačný plat 924 eur, vrátane odmien zamestnancov.

Najvyšší plat dostávajú ľudia pracujúci v Bratislavskom kraji, kde v priemere zarobia 1280 eur mesačne. Košický kraj tvorí oproti Bratislavskému regiónu najmenší rozdiel 28 % spomedzi ostatných krajov Slovenska. Naopak, v Prešovskom kraji zarábajú zamestnanci až o 37% menej ako v regióne hlavného mesta.

Priemerný hrubý mesačný plat v krajoch, Platy.sk, 2015

Ženy na Slovensku zarábajú v priemere o 22 % menej ako muži

Muž v Bratislavskom kraji zarába v priemere 1 413 eur mesačne v hrubom, pričom žena zarobí o 21 % menej, a teda 1119 eur. Najmenší rozdiel medzi platmi žien a mužov je v Prešovskom kraji, kde priemerná hrubá mesačná mzda muža tvorí 877 eur, pričom u žien je to 712 eur. Rozdiel medzi nimi tak celkovo tvorí 165 eur mesačne. Opačná situácia je v Košickom regióne, kde je najväčší rozdiel medzi platmi mužov a žien, pričom ženy zarobia až o 24 % menej ako muži. Priemerná hrubá mesačná mzda žien je o 240 eur nižšia, ako u mužov. Mesačne tak muž v tomto kraji v priemere zarobí 1 021 eur a žena 781 eur v hrubom.

Percentuálny rozdiel v platoch mužov a žien, Platy.sk, 2015

V ktorom kraji sa darí začínajúcim zamestnancom?

Najväčší rozdiel v odmeňovaní top manažérov a pomocných zamestnancov je v Bratislavskom kraji, kde ľudia pracujúci v top manažmente zarábajú takmer 5-násobne viac ako pomocní zamestnanci. Naopak, v Žilinskom kraji je tento pomer najnižší. Pri porovnaní platov v strednom manažmente a u kvalifikovaných robotníkov výsledky poukazujú na to, že v Bratislave sú rozdiely citeľne väčšie ako v Žilinskom kraji.

Vo všetkých odvetviach okrem výroby kovov a kovových výrobkov sú platy najvyššie v regióne hlavného mesta. Spomínané odvetvie vykazuje najvyššie platy v Košickom kraji.

Tabuľka: Priemerný hrubý plat na vybraných pozíciách v jednotlivých krajoch

Priemerný hrubý plat na vybraných pozíciách v jednotlivých krajoch, Platy.sk, 2015

Zdroj: Platy.sk

V Bratislavskom kraji zarobí vysokoškolsky vzdelaný človek až o 76% viac ako zamestnanec so základným vzdelaním, zatiaľ čo v Prešovskom kraji získa len o 35% vyšší plat. Oproti platom zamestnancov so stredoškolským vzdelaním bez maturity, majú ľudia so stredoškolským vzdelaním s maturitou vyššiu mzdu v priemere o 28%. V Trnavskom kraji ide o najnižší rozdiel, kde zamestnanci s maturitou zarobia o 10% viac ako ľudia bez maturity.

Zamestnanci vstupujúci na trh práce v Bratislave zarábajú viac ako najlepšie zarábajúca skupina zamestnancov Nitrianskeho a Prešovského kraja v produktívnom veku.

Platy v automobilovom priemysle vzrástli od roku 2010 o 19 %

Automobilový priemysel patrí medzi odvetvia, kde za posledný rok výrazne pribúdali nové pracovné miesta. Uchádzači si teda mohli v roku 2015 nájsť prácu v automobilovom priemysle relatívne ľahšie ako pred rokom. Kým pred piatimi rokmi tvorila priemerná hrubá mzda v automobilovom priemysle na Slovensku 873 eur, v auguste 2015 evidujeme hrubú mzdu vo výške 1 040 eur.

Údaje o platoch zahŕňajú všetkých zamestnancov na daných pozíciách na Slovensku. Inžinieri údržby v automobilovom priemysle v Trnavskom kraji zarobili v priemere viac ako ľudia pracujúci na rovnakej pozícii v Bratislavskom kraji. Naopak, v regióne hlavného mesta bol priemerný hrubý mesačný plat automechanika vyšší ako priemerná mzda na danej pozícii v ostatných krajoch SR, zhruba o 147 eur.

Tabuľka: Platy na vybraných pracovných pozíciách v automobilovom priemysle na Slovensku

Platy na vybraných pracovných pozíciách v automobilovom priemysle, Platy.sk, 2015

Zdroj: Platy.sk
Značky:

Nechajte nám správu