Máte nápad? V dnešnej dobe rýchlych riešení a globálneho toku informácií je obrovskou devízou mať jedinečný nápad. Nápady sú to najdôležitejšie, čo k podnikateľskému zámeru potrebujete. Ak máte nápad, skúste ho rozvíjať pomocou myšlienkových máp, z ktorých vám vzídu jednotlivé úlohy a otázky na doriešenie.

  1. Posúďte kvalitu vášho nápadu

Je veľmi dôležité systematicky posúdiť kvalitu a hodnotu produktu alebo služby. Na relevantné a spoľahlivé podklady je potrebné zozbierať informácie a odborne ich spracovať.

Ako prvé je dôležité spraviť podrobnú analýzu trhu a analýzu konkurencie. Dá vám to odpoveď na to, či je váš nápad jedinečný a viete tak správne definovať jeho konkurenčné výhody. Spíšte si, v čom je váš nápad unikátny a originálny a či je dostatočne inovatívny. Viete povedať, v čom je pridaná hodnota vašej služby alebo produktu? Ak máte skúsenosť so SWAT analýzou, tak si ju pre váš nápad určite spravte.

Dokážete na základe nápadu spoznať svojho ideálneho zákazníka? Definovať typickú cieľovú skupinu alebo spísať charakteristické vlastnosti persón? Ak áno, tak budete ľahšie vedieť určiť zákaznícku cestu a akceptáciu nápadu trhom.

  1. Spravte si prieskum trhu

Reálne zrkadlo vám nastavia až vaši potenciálni zákazníci. Spýtajte sa ľudí na svoj nápad. Realizujte si malý prieskum. Buď pomocou diskusie nad nápadom, alebo pomocou jednoduchých dotazníkov, ktoré viete kvalitatívne vyhodnotiť.

  1. Definujte si účinnú stratégiu

Bude vám stačiť spísať si štyri základné stratégie:

  • Produktová stratégia

Definujte si vaše produktové portfólio alebo portfólio poskytovaných služieb. Budete produkty vyrábať, alebo len prepredávať? Ako budete riešiť logistiku, ako budete mať vyriešené balenie?

  • Marketingová stratégia

Ujasnite si, čo budete komunikovať a kde to budete komunikovať, aby na to reagovala vaša cieľová skupina. Strategická správa by mala vašou komunikáciou prechádzať. Držte jasnú tonalitu vašej komunikácie, aby ste boli dobre čitateľní a pochopiteľní. Definujte si komunikačné kanály a mediálny plán. Najdôležitejšie je vedieť si definovať merateľné ciele, tzv. KPI, aby ste si dokázali merať dosahovaný pokrok a meranie plnenia plánu.

  • Obchodná stratégia

Musíte vopred vedieť, aká bude nákladovosť a marža na produktoch a službách, ktoré chcete ponúkať. Obchodná stratégia definuje predajné kanály a mala by vedieť naznačiť očakávané predaje a výnosy v čase.

  • Finančný plán

Jasne si musíte zadefinovať, s akými investičnými nákladmi môžete rátať, aké budete mať prevádzkové náklady, a tým návratnosť celej investície.

  1. Stanovte si časový plán

Harmonogram jednotlivých krokov je základom úspechu. Rozložte si potrebné kroky v čase s pevnými termínmi. Využite na to buď klasický to-do list alebo sofistikovanejší Ganttov diagram. Veľa dobrých nápadov stroskotá na tom, že sa realizácia v čase tiahne.

  1. Realizujte svoj nápad

Počíta sa iba nápad, ktorý sa realizuje. Nápady, ktoré dokážete priviesť k životu sú tie, ktoré dokážu zmeniť váš život a možno aj náš svet. Úspešní ľudia sa líšia od priemerných tým, že svoje nápady dokážu priviesť k životu.

Článok vznikol v spolupráci s www.effectix.com.

Autor článku: Milan Markovič, Leader Effectix Slovensko
Zdroj: Michal Binka, fitbo.cz

Značky:

Nechajte nám správu